Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
Badania nad duszą

Śrila Prabhupada pisze list do uzna­nego kardiologa, Dr Wilfreda G. Bigelow: "Mówisz, że głównym pytaniem jest, "Gdzie jest dusza, i skąd ona pochodzi?" To nie jest trudno zrozu­mieć..."

W 1968 roku, przemawiając przed zgromadzeniem studentów w Massachusetts Institute of Technology, Śrila Prabhupada wskazuje na poważne opóźnienie w badaniach technologicznych "Chociaż macie tak wiele działów wiedzy," mówi "to nie ma działu, którego celem byłoby odkrycie różnic pomiędzy ciałem żywym i martwym."

Chociaż współczesna nauka jest bardzo zaawansowana w po­znaniu mechanicznego działania fizycznego ciała, to jednak poświęca bardzo mało uwagi studiowaniu iskry duchowej, która ożywia to ciało. W, artykule z Montreal Gazette, podanym ni­żej, widzimy jak światowej sławy kardiolog, Wilfred G. Bigelow domaga się systematycznych badań, które by rozstrzygnęły, czym dusza jest i skąd pochodzi. Poniżej wydrukowany jest list Śri­la Prabhupady, bądący odpowiedzią na poważną propozycję Dr Bi­gelow. Śrila Prabhupada podaje podstawową wiedzę wedyjską o duszy i proponuje praktyczną metodę dla naukowego zrozumienia iskry duchowej, która ożywia ciało.

Tytuł artykułu w Montreal Gazette:

Chirurg serca pragnie wiedzieć czym jest dusza

WINDSOR - Kanadyjski chirurg serca mówi, że wierzy, iż ciało posiada duszę, która oddziela się od niego w chwili śmierci i teologowie powinni postarać się zdobyć większą wiedzę na ten temat.

Dr Winfred G. Bigelow, dyrektor zespołu chirurgii kardionaczyniowej w Toronto General Hospital, powiedział, że "jako osoba, która wierzy, że dusza istnieje, uważa, że nadszedł czas, aby odsłonić tę tajemnicę i przekonać się,co to jest".

Bigelow był członkiem zespołu dyskutantów, który pojawił się przed Essex County Medical-Legal Society, aby przedyskuto­wać problemy towarzyszące próbom zdefiniowania dokładnego mo­mentu śmierci.

Pytanie to stało się bardzo żywotne w wieku przeszczepu serca i innych organów w przypadkach, kiedy ofiarodawca nie­uchronnie umiera.

Canadian Medical Association wydało szeroko przyjętą defi­nicję śmierci jako momentu, kiedy pacjent jest w stanie śpią­czki, nie odpowiada na żadnego rodzaju bodźce, a zanotowane na maszynie fale mózgowe są płaskie.

Innymi członkami zespołu dyskusyjnego byli Justice Edson L. Haines z Ontario Supreme Court i J. Francis Leddy, prezy­dent University of Windsor.

Bigelow, dokładnie wyjaśniając punkty, które poruszył podczas dyskusji, powiedział w późniejszym wywiadzie, że jego trzydzieści dwa lata spędzone w chirurgii nie pozostawiają mu żadnych wątpliwości co do tego, że dusza istnieje.

"Są pewne przypadki, kiedy zdarza się nam być obecnym w momencie kiedy ludzie przechodzą ze stanu życia do śmierci i wówczas następują jakieś tajemnicze zmiany.

"Jednym z najbardziej zauważalnych faktów jest nagły za­nik życia czy blasku oczu. Stają się one mętne i dosłownie bez życia.

"Trudno jest zdokumentcwać to, co się obserwuje. W rzeczy­wistości, nie myślę, żeby można było to doskonale udokumento­wać ".

Bigelow, który zyskał światową sławę za swoją pionierską pracę w "głębokim zamrażaniu", chirurgicznej technice znanej jako hipotermia i za swoje osiągnięcia na polu chirurgii za­stawek sercowych, powiedział, że "zarówno technologia, jak i pokrewne nauki uniwersyteckie powinny podjąć badania nad du­szą".

Podczas dyskusji Leddy powiedział, że jeśli dusza istnieje, nie zobaczycie jej. Nie odnajdziecie jej."

"Jeśli istnieje zasada żywotności czy też życia, to co to jest?" Problem polega na tym, że "dusza nie istnieje gdzieś specyficznie, geograficznie. Jest ona wszędzie, a mimo tago nie ma jej w żadnym miejscu w ciele."

"Dobrze by było zacząć eksperymentować, ale nie wiem w jaki sposób sobie z tym poradzicie," - powiedział Leddy...

"We współczesnej medycynie" - powiedział Bigelow - kiedy coś zostało przyjęte za niewytłumaczalne, "hasłem jest znaleźć odpowiedź, wziąć to do laboratorium, zabrać to gdzieś', gdzie można odkryć prawdę."

Centralnym problemem, powiedział Bigelow, jest, "gdzie znajduje się dusza i skąd ona pochodzi?"

Śrila Prabhupada podaje wedyjskie dowody

Mój drógi Mr Bigelow:

Przyjmij moje pozdrowienia. Ostatnio przeczytałem w ?Gazette" artykuł Rae Corelli zatytułowany "Chirurg serca pragnie wiedzieć, czym jest dusza" i było to bardzo' interesujące. Two­je komentarze wykazują wielką wnikliwość, więc postanowiłem napisać ci na ten temat...

Niewątpliwie dusza jest obecna w sercu żywej istoty i jest to źródło wszelkich energii, które utrzymują ciało. Energia duszy rozprzestrzenia się po całym ciele, i jest znana jako świadomość. Ponieważ ta świadomość rozprowadza energię duszy po całym ciele w każdej części tego ciała, można odczuwać ból i przyjemność. Dusza jest indywidualna i transniigruje ona z jed­nego ciała do innego, tak jak osoba transmigruje od niemowlęcości do dzieciństwa, od dzieciństwa do młodości, a następnie do zaawansowanej starości. Wówczas następuje zmiana nazywana śmiercią ? kiedy zmieniamy ciało na nowe, tak jak zmieniamy nasze stare ubranie na nowe. To nazywane jest transmigracją duszy.

Kiedy dusza pragnie cieszyć się tym materialnym światem, zapominając o swoim prawdziwym domu w świecie duchowym, przyj­muje ona to życie ciężkiej walki o egzystencję. To nienatura­lne życie powtarzających się narodzin, śmierci, choroby, sta­rości, może zostać zatrzymane, kiedy jej świadomość łączy się z najwyższą świadomością Boga. To jest podstawowa zasada na­szej świadomości Kryszny.

Jeśli chodzi o transplantację serca, to nie ma kwestii sukcesu, dopóki w sercu nie znajduje się dusza. Więc obecność duszy musi być przyjęta. Jeśli przy zbliżeniu seksualnym nie ma duszy, to nie ma poczęcia, nie ma ciąży. Metody zapobiega­nia ciąży niszczą łono, tak że nie jest już ono dłużej dobrym miejscem dla duszy. To jest przeciwne prawu Boga. Dusza jest posyłana do określonego łona z polecenia Boga, ale poprzez tę metodę zapobiegania ciąży odmawia się jej tego łona i musi ona zostać umieszczona w innym łonie. To jest nieposłuszeństwo Najwyższemu. Na przykład, weźmy człowieka, który przypuszczal­nie ma zamieszkać w jakimś określonym mieszkaniu. Jeśli jed­nakże jest tam tyle różnych zakłóceń, że nie może on wejść do tego mieszkania, to znajduje się on w bardzo niekorzystnej sy­tuacji. Jest to nielegalna ingerencja i podlega karze.

Podjęcie "badań nad duszą" z pewnością oznaczałoby postęp nauki. Ale dzięki postępowi nauki nie będzie się w stanie od­naleźć duszy. Obecność duszy może być jedynie przyjęta poprzez wnioskowanie. Z literatury wedyjskiej dowiesz się, że rozmiar duszy wynosi jedna dziesięciotysięczna punktu. Materialny naukowiec nie jest w stanie zmierzyć długości czy szerokości punktu. Zatem naukowiec materialny nie jest w stanie postrzec duszy. Istnienie duszy można jedynie przyjąć od autorytetu. To, do czego dochodzą najwięksi naukowcy, my wytłumaczyliśmy j uż dawno.

Skoro tylko rozumie się istnienie duszy, natychmiast można zrozumieć istnienie Boga. Różnica pomiędzy duszą i Bogiem jest taka, że Bóg jest bardzo wielką duszą, a żywa istota jest du­szą znikomych rozmiarów. Jakościowo są one równe. Dlatego Bóg jest wszechprzenikający, a żywa istota jest zlokalizowana. Ale natura i cechy są te same.

Głównym problemem, jak mówisz, jest "Gdzie jest dusza i skąd ona pochodzi?" To nie jest trudno zrozumieć. Już przedy­kutowaliśmy to, że dusza rezyduje w sercu żywej istoty i że po śmierci przyjmuje schronienie innego ciała. Oryginalnie dusza pochodzi od Boga. Tak jak iskra pochodzi z ognia, i kiedy spa­da na ziemię, zdaje się ginąć, tak iskra duszy pierwotnie przychodzi ze świata duchowego do świata materialnego. W tym świecie materialnym upada w trojakiego rodzaju warunki, które są nazywane siłami natury. Kiedy iskra spada z ognia na suchą trawę, to nadal zachowuje swoją cechę ? ognistość. Kiedy spada ona na ziemię, nie może zamanifestować swojej cechy ognistości, jeśli grunt ten nie jest korzystnie usytuowany. A jeśli spada na wodę, zostaje zniszczona. Tak również znajdujemy tro­jakie warunki życia. Jedna żywa istota całkowicie zapomniała o swojej naturze duchowej. Inna prawie zapomniała, ale nadal ma instynkt duchowej natury, a jeszcze inna w pełni poszukuje du­chowej doskonałości. Istnieje bona fidę metoda do osiągnięcia doskonałości duchowej przez tę duchową iskrę duszy, i jeśli jest ona właściwie kierowana,z łatwością wraca do domu, z pow­rotem do Boga, skąd oryginalnie opadła.

Byłoby to wielką przysługą dla społeczeństwa ludzkiego, gdyby te autoryzowane informacje z literatury wedyjskiej zos­tały zaprezentowane współczesnemu światu w oparciu o współcze­sne naukowe poznanie. Fakt ten jest już obecny. Jedynie musi być przedstawiony w sposób odpowiedni współczesnemu rozumie­niu.

Z poważaniem
A.C. Bhaktivedanta Swami

Odsłon: 1378
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy tylko ofiarujesz siebie dla przyjemności Krsny jako Jego sługa, służ zgodnie z Jego życzeniem, a natychmiast znajdziesz się w świecie duchowym. Jeśli pragniesz tam pozostać, ta świątynia jest światem duchowym. Nie żyjemy w Melbourne. To są Vaikunthy. To jest Vrindavan. Zatem jeśli zostaniesz przy służbie dla świątyni, przy służbie dla Krsny, wówczas nie będziesz  już w materialnym świecie."

Melbourne, 25 czerwca 1974 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
3 sierpień 2017
Pavitropana Ekadasi
Rozpoczęcie Radha Govinda Jhulana Yatry
4 sierpień 2017
Przerwanie postu 05:01 - 10:08
Srila Rupa Gosvami - Dzień odejścia
Sri Gauridasa Pandita - Dzień odejścia
7 sierpień 2017
Koniec Jhulana Yatry
Pan Balarama - Dzień pojawienia się
(post do południa)
Ostatni dzień pierwszego miesiąca Caturmasyi
Ostatni dzień Sridhara Masa
8 sierpień 2017
Śrila Prabhupada wyrusza w podróż do USA
Drugi miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od jogurtu)
Pierwszy dzień Hrsikesa Masa
15 sierpień 2017
Sri Krsna Janmastami: Dzień pojawienia się Pana Sri Krsny
(post do północy)
16 sierpień 2017
Nandotsava
Srila Prabhupada - Dzień pojawienia się
(post do południa)
17 sierpień 2017
Simha Sankranti
18 sierpień 2017
Annada Ekadasi
19 sierpień 2017
Przerwanie postu 05:25 - 10:14
Statystyki
Ilość odwiedzin: 347 628

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.