Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
Geny

Ostatnio mówi się dużo o genach. Genetycy szczegółowo opisali skomplikowany sposób w jaki geny kontrolują życiowe funkcje biologiczne. Zanalizowali geny i opisali ich strukturę. Biolodzy molekularni zsyntetyzowali geny w laboratoriach i potrafią nawet zmienić mikroorganizmy na małe fabryczki. Wprowadzając do nich materiał genetyczny zmuszają je do wytworzenia potrzebnych związków biochemicznych.

Zachwyceni tymi sukcesami genetycy obiecują, że w przyszłości będą mogli całkowicie kontrolować chemię naszego ciała. Twierdzą, że w przyszłości będą w stanie wytworzyć każdą liczbę ludzkich istot z określonymi, pożądanymi cechami poprzez bezpłciowe rozmnożenie jednej osoby. Będą mogli wytworzyć każdą liczbę nadludzi albo uległych robotników. Ostatnio naukowcy oświadczyli, że już w roku 2000 będą mogli kontrolować starzenie się i śmierć. Postęp w genetyce uczyni nas nieśmiertelnymi.

Naukowcy wiedzą, że kluczem do szczęśliwej przyszłości rodzaju ludzkiego jest postęp w genetyce. Wierzą również, że genetyka jest kluczem do zrozumienia naszej przeszłości z powodu jej wielkiego znaczenia w teorii ewolucji. Ewolucjoniści mają nadzieję, że znajdą mechanizm, poprzez który mogły pojawić się niezliczone odmiany nowych, biologicznych form. Twierdzą, że będą mogli wyjaśnić w jaki sposób ludzkie istoty rozwinęły się z wcześniejszych form życia i ostatecznie z systemów nieżyjących. Wielu ewolucjonistów wierzy, że genetyczna mutacja wytworzy nowe gatunki biologiczne, chociaż jak dotychczas nie przedstawili na to żadnych konkretnych dowodów. Ile mamy naukowych dowodów na tego typu teorie i przepowiednie o naszej przyszłej wiedzy i możliwościach. Co możemy rzeczywiście osiągnąć dzięki genom? Optymistyczne nie potwierdzone przepowiednie o tym, czego może dokonać inżynieria genetyczna w przyszłości oraz teorie o naszej ewolucji z niższych form życia są oparte na założeniu, że geny są przyczyną powstania biologicznych form i funkcji. Jednakże udowodniono, że to założenie jest fałszywe. W ten sposób ślepa wiara w genetykę jest dobrym przykładem tego, że możemy nierozsądnie zaakceptować ograniczony technologiczny postęp za prawdę. W ten sposób unikamy odpowiedzialności za wykorzystanie naszej cennej ludzkiej inteligencji do odkrycia prawdziwego celu życia.

Geny i forma

Pierwszą osobą, która podjęła badania nad czynnościami genów był Gregor Mandel - austriacki mnich, który w połowie XIX w. analizował wariacje właściwości kolejnych generacji groszku. Kiedy jego prace zostały odkryte w 1900 roku rozpoczęto szerokie badania nad działalnością genów. Obecnie genetycy mogą przedstawić bardzo precyzyjne wzory dziedzictwa cech takich jak kolor naszych oczu, włosów oraz pewne cechy chemicznych związków naszego ciała. Jeśli jednak chcemy zachować naszą naukową uczciwość powinniśmy zauważyć, że nie otrzymujemy w ten sposób odpowiedzi na temat źródła biologicznych form.

Genetyka nie omawia źródeł funkcji i biologicznej struktury, ale jedynie dziedziczność rozmaitych cech w już istniejącej cielesnej strukturze i chemii. Posiadając pewne informacje o populacji rodziców genetycy mogą dokładnie przepowiedzieć jakie cechy rodzicielskie pojawią się w następnych pokoleniach, lecz nie mogą zupełnie nic powiedzieć np. na temat pochodzenia struktury oka. Oni po prostu zakładają, że podstawowe struktury już istnieją. Jak powiedział Paul Weiss - wybitny embriolog z Uniwersytetu Rockefellera: "Problem pochodzenia struktury oka czy jakiejkolwiek organicznej formy pozostaje zagadką. Nikt dotychczas nie udowodnił, że przyczyną powstania jakiejkolwiek struktury czy formy jest działalność genów" [Przypis 1].

Ogólnie zakłada się, że wszystkie informacje potrzebne do zbudowania żyjących organizmów z pierwszej zapłodnionej komórki pochodzą z DNA. Paul Weiss potępia to założenie: "Zgodnie z moimi odkryciami to oświadczenie jest oparte na ślepej wierze i nienaukowych, z góry wyrobionych sądach" [Przypis 2].

W rzeczywistości, nie tylko nikt nie może udowodnić, że geny całkowicie determinują biologiczną formę i funkcję, ale jest wiele dowodów na to, że tak nie jest. Najbardziej oczywistym z nich jest to, że wszystkie komórki organizmu, które mają różne formy i funkcje, mają tą samą genetyczną informację. Wszystkie komórki wielokomórkowych organizmów pochodzą pierwotnie z jednej komórki. Ta jedna komórka dzieli się na dwie, które się dzielą na cztery itd. Podczas tych podziałów każda komórka zaczyna przyjmować określoną rolę w rozwijającym się organizmie. Co zatem kontroluje współpracę tego skomplikowanego systemu rozwoju?

Można by z nadzieją zasugerować, że DNA zawiera program kontrolujący zróżnicowanie, ale jest to bardzo wątpliwe. Organizm może się przystosować do straty jednej ze swoich części w taki sposób, w jaki nie może zrobić tego maszyna. Na przykład jeśli zabijemy jedną z dwóch komórek dwukomórkowego embriona jeża morskiego to i tak z tego embriona rozwija się doskonały, chociaż mniejszy, dojrzały jeż morski. Takie same zjawisko występuje po zabiciu jednej, dwóch lub trzech komórek embriona czterokomórkowego. Zrośnięcie się dwóch komórek także powoduje powstanie jednego, nieco większego, dojrzałego organizmu [Przypis 3]. Te zjawiska nie mogą być spowodowane jedynie zorganizowanym działaniem DNA, ponieważ mechanistyczny system zostałby zaburzony i zniszczony przez usunięcie dużej jego części.

Embriolodzy zaobserwowali także, że dwie komórki znajdujące się na odpowiadających sobie pozycjach w dwóch embrionach mogą się znaleźć na zupełnie innych pozycjach w dojrzałych organizmach [Przypis 4].

Gdyby DNA kontrolowało rozwojem w mechanistyczny sposób, to z pewnością by do tego nie doszło."

Ponadto jeśli zmieszamy komórki wątroby myszy i pisklęcia to one się połączą i wytworzą funkcjonującą wątrobę zbudowaną z różnych komórek. To również nie byłoby możliwe, gdyby forma i funkcja wątroby była kształtowana przez geny, ponieważ genetyczne informacje w myszach i pisklętach są zupełnie inne.

Innym symptomem tego, że geny nie wpływają całkowicie na kształtowanie się osobistych cech jest to, że DNA i proteiny w różnych gatunkach mogą być identyczne lub bardzo podobne. Na przykład ok. 99% protein u człowieka i u szympansa jest identycznych. DNA w tych dwóch gatunkach różnią się tylko o 1,1%. Istnieje na pewno wielka różnica w zachowaniu i formach ludzi i szympansów. Równocześnie gatunki owadów nasiennicowatych, które są znacznie bardziej ze sobą spokrewnione mają często o wiele większe różnice pomiędzy proteinami lub DNA. Różnice pomiędzy DNA i proteinami blisko ze sobą spokrewnionych mysz mogą także być większe niż te; które występują pomiędzy ludźmi i szympansami [Przypis 5].

Z drugiej strony identyczne bliźniaki o tym samym układzie genetycznym mogą mieć odmienną budowę cielesną. Bliźniaki są identyczne wtedy, kiedy zapłodnione jajo rozczepia się i rozwijają się dwa indywidualne organizmy zamiast jednego. Zatem obydwa bliźniaki mają tą samą genetyczną informację. Mimo to zdarza się, że te same organy są umieszczone po przeciwnych stronach ciała lub są skręcone w dwóch różnych kierunkach. W ten sposób możemy zauważyć, że biologiczne formy nie zależą jedynie od informacji w DNA, mimo, że ona pomaga utworzyć biologiczną budowę.

To może brzmieć zadziwiająco. Czyżby molekularni biolodzy nie rozumieli w jaki sposób geny tworzą biologiczną formę? Odpowiedź brzmi: Nie. Nie rozumieją. Molekularni biolodzy mówią nam w jaki sposób genetyczna informacja w DNA w jądrze komórki kontroluje tworzenie protein w komórce, ale nie mówią nam o tym w jaki sposób proteiny tworzą razem biologiczną formę.

Synteza protein

Proteiny stanowią znaczną część budowy żyjącego organizmu. Inne proteiny działają jako enzymy katalizujące reakcje biochemiczne, do których w innym przypadku by nie doszło. W ten sposób proteiny stanowią niezwykle istotną klasę składników w biochemii. Komórka wytwarza specyficzne proteiny w tzw. procesie "syntezy protein". Części komórek zwane rybosomami opuszczają (move down) DNA i zgodnie z instrukcjami zakodowanymi w nici DNA rybosomy składają odpowiednie proteiny z dostępnych w otoczeniu aminokwasów. Do tego momentu wszystko jest bardzo logiczne. Możemy wyjaśnić w jaki sposób geny kontrolują produkcję danego zespołu protein. Ale co wpływa na sposób układania się protein w struktury nowych komórek? W jaki sposób komórki ze sobą współpracują i tworzą nowe biologiczne struktury? Genetycy i biolodzy molekularni milczą w odpowiedzi na te pytania. W swojej książce "Nowa nauka o życiu" Rupert Sheldrake zaobserwował: "W decydującym momencie mechanistyczna biologia kapituluje" [Przypis 6].

Nikt nie zna źródła informacji, która powoduje, że związki biochemiczne przyjmują pewną biologiczną formę i funkcję. Informacja w DNA kontroluje produkcją protein, ale nie gromadzeniem się olbrzymich ilości bardzo zróżnicowanych protein w funkcjonalne układy biologiczne. Nikt nie wie w jaki sposób z ogromnych ilości związków biochemicznych powstają komórki ani też nikt nie wie w jaki sposób komórka staje się częścią oka, wątroby czy innych organów.

Niektórzy naukowcy wierzą, że komórki mogą się zgromadzić same, automatycznie z niezorganizowanych mieszanin związków biochemicznych, lecz Paul Weiss wskazuje, że jest to niemożliwe. Komórka nie jest jakimś sztywnym układem. Jest ona bardzo skomplikowanym i dynamicznym systemem składników, które często dowolnie się poruszają lub mogą się rozpaść w jednym miejscu i powstać w innym. Mechanistyczne wyjaśnienie jest zupełnie nieodpowiednie.

Brak tej podstawowej wiedzy i opieranie się przy wierzeniu, że DNA kontroluje całą formę i funkcję żyjącej komórki oraz, że przez genetyczną manipulację możemy wytworzyć jakąkolwiek żyjącą istotę jest nierozsądne. W żyjących organizmach istnieją inne siły, o których wiemy jeszcze bardzo niewiele i nie mamy żadnej pewności, że będziemy mogli robić z nimi to co się nam podoba.

Geny a ewolucja

Wielu ludzi zarówno ze świata nauki jak i spoza niego akceptuje ewolucję gatunków jako ustanowiony fakt naukowy. Niemniej nikt bezpośrednio nie zaobserwował ewolucji jednego gatunku w drugi. Kiedy Darwin na początku zasugerował, że biologiczne zmienności wytworzone przez hodowców mogą się kontytnuować bez końca i wytworzyć całkowicie nowe formy życia, powstały wielkie protesty. Zgodnie z doświadczeniem przyrodników, biologów i hodowców biologiczna forma mogła się zmienić jedynie do pewnego stopnia. Darwin niechętnie przyznał rację, ale upierał się przy swoim wierzeniu, że odmiany biologiczne nie mają końca [Przypis 8]. Jednak ani on ani jego sukcesorzy nigdy nie znaleźli dowodu chociaż nadal mają nadzieję.

Ewolucjoniści wierzą, że genetyczna mutacja może wytworzyć nieograniczoną różnorodność biologicznych form i w ten sposób rozpocząć nieograniczoną przemianę ewolucyjną. Często podają przykład programu komputerowego dla zilustrowania działania genów tzn. mówią, że genetyczna mutacja jest podobna do tworzenia odmian w programie komputera dla wytworzenia nowych rezultatów. Problem jednak polega na wyjaśnieniu w jaki sposób funkcjonalne programy komputerowe mogą pojawić się przez przypadek i w jaki sposób przypadkowe, nie planowane zmiany mogłyby je udoskonalić. Każdy kto kiedykolwiek próbował napisać program komputerowy wie, że programator spędza większość swojego czasu na usuwaniu błędów, które nie pozwalają na realizację programu, a trudność zwiększa się wraz ze stopniem skomplikowania programu. Twierdzenie, że program działania żyjącego organizmu mógł powstać przez przypadek lub że można udoskonalić istniejący program przez przypadkowe zmiany wydaje się absurdalny.

Model ewolucji oparty na "przypadkowym programie" został w rzeczywistości obalony w laboratorium komputerowym w Paryżu gdzie pan Marcel Schutzenberger i jego współpracownicy próbowali zmienić programy komputerowe na ślepo. Chcieli sprawdzić w ten sposób czy one mogą się udoskonalić. Schutzenberger oświadczył: "Uważamy, że nie mamy żadnej szansy (tzn. mniej niż jedna szansa na 10 do 56) nawet na ujrzenie, co mógłby obliczyć zmodyfikowany program. To jest po prostu korek". Nie ma nadziei na udoskonalenie istniejących programów przez tego typu działanie. Schutzenberger ostatecznie wywnioskował: "Wierzymy, że istnieje olbrzymia luka w neodarwinowskiej teorii ewolucji i wierzymy, że nie może być ona uzupełniona przez żadną bieżącą koncepcję w biologii" [Przypis 9].

Mit mutacji

Wiara ewolucjonistów, że genetyczna mutacja wytworzy wszystkie biologiczne odmiany potrzebne im do ich teorii opiera się na wcześniejszym założeniu, że geny całkowicie decydują o biologicznej formie. Więc jak już wcześniej stwierdziliśmy kod genetyczny, czy struktura DNA w komórce nie kontroluje wszystkich cech komórki ani żyjącego organizmu. W rzeczywistości nikt nie może stwierdzić, jaki jest związek pomiędzy genetycznym kodem a biologiczną formą. Jeśli genetyczna informacja nie jest podstawową przyczyną biologicznej formy to przypuszczenie, że zmiana, w genetycznej informacji jest podstawową przyczyną zmian w biologicznej formie jest zupełnie nielogiczne. Innymi słowy nie ma rzetelnego powodu na przypuszczenie, że genetyczna mutacja jest lub mogłaby być podstawą ewolucji.

Pomimo wiary Darwina i wiary wielu pokoleń ewolucjonistów nie ma bezpośredniego dowodu na to, że poszczególne gatunki mogą się zmieniać w nowe gatunki chociaż istnieje wiele dowodów na pojawienie się nowych odmian. Zostało to ustanowione w 1980 r, na konferencji w Chicago, w której brali udział najbardziej wybitni ewolucjoniści, palentolodzy i genetycy. Głównie omawiano zagadnienie czy małe zmiany wytworzone przez hodowlę i mutację mogą wyjaśnić znacznie większe zmiany pomiędzy gatunkami. Magazyn "Science" zakomunikował: "Odpowiedź jest bardzo jasna: "Nie!" [Przypis 10]

Ponadto większość uczestników konferencji zgodziła się, że nie ma bezpośredniego dowodu na to, że mutacja genetyczna jest przyczyną nowych gatunków, czy to poprzez pojedyncze wielkie skoki czy też poprzez serię małych zmian [Przypis 11]. Wiodący genetycy i ewolucjoniści przyznali, że nie ma jasnego związku pomiędzy genetyką i ewolucją. Niedawno odbyła się wielka konferencja o ewolucji, po której Ernst Mayr ? jeden z architektów współczesnej teorii ewolucji ? przedstawił wynik: "Jedną rzeczą, co do której wszyscy się zgodziliśmy to ta, że nadal nie mamy żadnego pojęcia o tym, co się dzieje genetycznie podczas specjacji (powstawania gatunków). Jest to obciążające oświadczenie, ale jest ono prawdą" [Przypis 12].

Istnieje inny, jeszcze większy problem. Genetyczna mutacja nie tylko nie wytworzyła żadnych gatunków, ale nawet nowe odmiany, które się pojawiły dzięki mutacji są mniej zdolne do przetrwania w dzikim środowisku niż formy rodziców [Przypis 13]. Zatem jeśli mutacje wytwarzają tylko odmiany a nie nowe gatunki i jeśli nawet te nowe odmiany są mniej biologicznie przystosowane od swoich rodziców to z pewnością nie ma żadnego dowodu na to, że mutacja genetyczna ma cokolwiek wspólnego z ewolucją.

Ponieważ nie mamy bezpośredniego dowodu na ewolucję i żadnego pojęcia o tym jaki mógłby być mechanizm procesu ewolucyjnego, nie możemy nazwać ewolucji naukowym faktem. Jak ewolucja może być faktem jeśli nie możemy sprecyzować czym jest ten fakt lub w jaki sposób do niego doszło?

Tajemnica życia

Istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy wierzyć w coś co nie ma sensu i że nie przyznamy się do braku wiedzy o prawdziwych postawach egzystencji. Materialistyczny punkt widzenia jest w rzeczywistości nielogiczny. Po pierwsze materialiści nielogicznie zakładają, że będą w stanie wyjaśnić egzystencję i naturę świadomości poprzez swoje badania nad materią. Eksperymentalna nauka opiera się na życiu i świadomości, życiu i świadomości naukowca. Ponieważ on już zakłada egzystencję życia i świadomości, nie może ona jej wyjaśnić. Wiedza i świadomość nie są jasno wyjaśnione w żadnych naukowych oświadczeniach. Świadomość jest podstawową rzeczywistością, poprzez którą obserwujemy świat materii. Sir Artur Eddington - wiodący brytyjski astronom - stwierdził kiedyś: "Jedynym przedmiotem jaki chciałbym zbadać jest zawartość mojej świadomości" [Przypis 14].

Naukowcy nigdy nie opiszą tego jak świadomość pochodzi z materii ponieważ wszystko co wiedzą o materii pochodzi z doznawania jej przez ich świadomość. W rzeczywistości materia jest czymś czego my jesteśmy świadomi. Stwierdzenie "świadomość pochodzi z materii" jest takie samo jak stwierdzenie "świadomość pochodzi z czegoś czego my jesteśmy świadomi", co nie jest logiczne. Ktoś może wierzyć, że świadomość pochodzi z materii ale nie jest to naukowe wierzenie, ponieważ nie możemy nigdy opisać tego, czym byłaby materia, gdyby nie było obserwującej ją świadomości.

Świadomość jest rzeczywistą i pozytywną energią, której egzystencję naukowcy muszą zaakceptować jeśli ich nauka ma mieć jakąkolwiek wagę. Nie można jej jednak wyjaśnić w kategoriach wzajemnych materialnych oddziaływań. Innymi słowy my rzeczywiście istniejemy jako indywidualne świadome istoty ale nasza podstawowa natura jest zasadniczo odmienna od natury materii.

Drugie nielogiczne założenie materialistycznych biologów polega na tym, że struktura żyjących organizmów jest produktem praw fizyki i chemii chociaż prawa fizyki i chemii przyczyniają się do zwyrodnienia organicznych systemów. Węgierski laureat nagrody Nobla - Albert Szent-Gyorgyi - stwierdził: "Znamy życie poprzez egzystencję rzeczy, które nie mają bezpośredniej, fizycznej przyczyny i które nawet wydają się być sprzeczne z prawami fizyki. Życie wygląda tak jakby było buntem przeciwko prawom natury" [Przypis 15]. W jaki zatem sposób organiczne systemy mogą być produktem niewspomaganych praw natury? Musimy logicznie zaakceptować wpływ jakiejś innej organizującej zasady.

Wedyjska wiedza

Lepiej przyznać się do swojej niewiedzy niż ukrywać ją przed sobą i innymi. Najgorszą rzeczą u osób, które próbują uchodzić za bardzo mądre jest to, że przestają poszukiwać wiedzy lub poszukują jej w złym kierunku. Odpowiedzi na największe problemy, przed którymi stoją dzisiaj naukowcy, można znaleźć w najstarszej literaturze świata. Naukowcy w wedyjskiej tradycji stwierdzili już tysiące lat temu, że świadomość jest (pierwotną) rzeczywistością, samoistniejącą formą energii, która jest podstawą naprawdę naukowego światopoglądu Najbardziej znanym tekstem wedyjskim: jest Bhagavad-gita [Przypis 16], która wyjaśnia, że jesteśmy zasadniczo nieprzemijającymi kwantami świadomej energii i że prawdziwy związek mamy nie z materią ale z odwieczną całością czystej świadomej energii, która jest podstawą wszelkiej egzystencji, Jest to w pełni zgodne z logicznymi konkluzjami ze współczesnych naukowych obserwacji. Z drugiej strony zaprzecza to niekonsekwentym wnioskom, które wiele razy były publikowane jako ustanowione fakty.

Wedyjska literatura wyjaśnia również, że materialne ciało jest zaprojektowane i skonstruowane przez wyższą inteligencję i że ta wyższa inteligencja - Najwyższa Istota - daje indywidualnej, świadomej żywej istocie jej ciało tak samo jak producent dostarcza klientowi pojazd. Ponieważ jesteśmy wieczni intuicyjnie poszukujemy stałej pozycji. Nieśmiertelność jest w rzeczywistości możliwa do osiągnięcia, ale nasze poszukiwania nieśmiertelności poprzez inżynierię genetyczną nie mogą się zakończyć powodzeniem. Celem życia jest pełne zrealizowanie tego, że nie jesteśmy tymi materialnymi ciałami, które podlegają wpływowi czasu ale wiecznymi, samoistniejącymi kwantami. Dzięki tej realizacji osiągniemy nieśmiertelność i nieuchronna śmierć tego ciała będzie oznaczać porzucenie naszego tymczasowego materialnego okrycia i wkroczenie na platformę czystej świadomej egzystencji.

Wielu współczesnych naukowców stara się udowodnić koncepcję ewolucji. Próby zrozumienia tego jak powstaliśmy z materii są bezużyteczne, ponieważ my - świadome istoty żyjące w tych materialnych ciałach nie jesteśmy materią. Prawdziwym procesem ewolucji jest ewolucja świadomości. Każdy powinien wznieść się ponad stan odnoszenia się do materii jako podstawowej rzeczywistości. Powinniśmy zrozumieć i w pełni zrealizować to, że jesteśmy wiecznymi duchowymi istotami, zupełnie odmiennymi od świata tępej materii. Nasza oryginalna natura jest naturą duchową a nasz prawdziwy związek jest związkiem z duchem. Celem naszego życia jest udoskonalenie naszego związku miłosnej wymiany z Najwyższą Istotą. Dzięki temu możemy porzucić całkowicie świat materii i szczęśliwie się pogrążyć w pełnej duchowej wiedzy transcendentalnej różnorodności.

Osoba znajdująca się na tak zaawansowanym poziomie świadomości wie jak wykorzystać udogodnienia współczesnej edukacji i technologii (np. biologii i inżynierii genetycznej) dla korzyści całej ludzkości.

Autor: Dr Richard Thompson (Sadaputa dasa)

Przypisy

 1. Weiss, Pm, In "Bevond Reductionism", Ed. by Koestler A. I Serthies J.R. Hutchinson. London, 1968.
 2. Ibid., p. 36.
 3. Driesch H., Science and Philosophy of the Organizm, A. i C. Black, London, 1968.
 4. Weiss P., The Science of Life, Futura Pub. Co., New York, 1973, p. 43.
 5. King M.C. I Wilson A.C., Science, 188, (1975), pp. 107-116.
 6. Sheldrake R., "A New Science of Life", J.P. Tarcher, Inc., Los Angeles, 1981, p. 41.
 7. Weiss P., The Science of Life, Futura Pub. Co., New York, 1973.
 8. See Chapter 3 of Vorzimmer P.J., Charles Darwin: The years of controversy, Tempie University Press, Philadelphia, 1970.
 9. Schutzenberger M., in Moorehead P.S. i Kaplan M.M. (Eds), "Mathematical Challenges to the neo-Darwinian Interpretation of Evolution", Monograph No. 5. Wistar Institute Press. Philadelphia, 1967.
 10. Science. 210, 883-887, (1980).
 11. Ibid.
 12. Omni. February 1983, p. 78.
 13. See Hitching F., The Neck of the Giraffe, Pan Books, London, 1981, p. 56.
 14. Quoted in Eccles J.C. "Facing Reality", Heidelberg Science Library, Vol. 13, New York 1970.
 15. Szent-Gyorgyi A., "The Living State". Academic Press, 1972, p. 1.
 16. Bhagavad-gita Taką Jaką Jest ? tłumaczenie i znaczenie Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Odsłon: 1310
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy udaje się do Los Angeles, jestem na Vaikunthach. Gdy udaje się do Nowego Yorku, jestem na Vaikuntach. Gdziekolwiek zdobyliśmy świątynię, tam są Vaikunthy. Zatem dlaczego mam mieć jakieś zastrzeżenia? Wykonujcie dobrze swoje obowiązki i zobaczcie czego pragnie Krsna. Niech się to wypełni. Jednak wykonujcie swoje obowiązki. Waszym obowiązkiem jest modlić się do Krsny z takim uczuciem jak robią to dziecie i pozwolić, by to On zdecydował. I ja również nie będę miał żadnych obiekcji."

Vrindavan, 29 maja 1977 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
3 czerwiec 2017
Sri Baladeva Vidyabhusana - Dzień odejścia
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvamini - Dzień pojawienia się
5 czerwiec 2017
Pandava Nirjala Ekadasi
(pełny post - nawet od wody - jeśli nie przestrzegało się pozostałych Ekadasi)
6 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:17 - 08:15
7 czerwiec 2017
Panihati Cida Dahi Utsava
9 czerwiec 2017
Snana Yatra
Sri Mukunda Datta - Dzień odejścia
Sri Sridhara Pandita - Dzień odejścia
Ostatni dzień Trivikrama Masa
10 czerwiec 2017
Sri Syamananda Prabhu - Dzień odejścia
Pierwszy dzień Vamana Masa
14 czerwiec 2017
Sri Vakresvara Pandita - Dzień pojawienia się
15 czerwiec 2017
Mithuna Sankranti
19 czerwiec 2017
Sri Srivasa Pandita - Dzień odejścia
20 czerwiec 2017
Yogini Ekadasi
21 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:14 - 09:49
24 czerwiec 2017
Gundica Marjana
Sri Gadadhara Pandita - Dzień odejścia
Srila Bhaktivinoda Thakura - Dzień odejścia
(post do południa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
Statystyki
Ilość odwiedzin: 339 976

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.