Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
Mózg i świadomość

Rozmowa ta została przeprowadzona pomiędzy dr B.S. Singhalem i dr E.D. Bharucha, neurologami ze szpitala w Bombaju a dr M.A. Marchettim, teoretykiem chemii, dyrektorem Bhaktivedanta Institute w Bombaju

Dr Marchetti: Najpierw (dr Bharucho), chciałbym zapytać - czym jest według pana świadomość? Jak by ją pan zdefiniował czy opisał?

Dr Bharucha: Naukowa definicja fizjologiczna mówi, że jest to zdolność samoczynnego postrzegania środowiska i zdolność samoczynnego reagowania na to środowisko. To jest nazywane świadomością. Oczywiście, inne rzeczy, takie jak myśli, wierzenia itd., również są istotną częścią świadomości, ale jeśli mowa o świadomości podstawowej, która występuje u zwierząt i u wszystkich innych żywych istot na wszystkich poziomach, to jest nią właśnie ta zasadnicza rzecz: zdolność postrzegania i reagowania.

Dr Marchetti: Jaki związek, według pana, ma ta świadomość z ciałem fizycznym? Czy powiedziałby pan, że jest to związek zależności czy raczej niezależności?

Dr Bharucha: Istnieją pewne funkcje cielesne, które są kontynuowane niezależnie od świadomości. Są to tak zwane funkcje wegetatywne: funkcje autonomiczne serca, ciśnienia krwi, naczyń krwionośnych itd., których działania występują pomimo utraty przytomności. Wszystkie są funkcjami niezależnymi. U osób, które straciły przytomność, a następnie ją odzyskały, występują poziomy świadomości. W miarę, jak osoby te odzyskują świadomość i przytomność, stają się ponownie zdolne do podejmowania decyzji, kierowania rzeczami itd. Ten poziom świadomości jest oczywiście całkowicie odmienny od poziomu autonomicznego.

Teraz zapewne chce się pan dowiedzieć, jaki związek ma ten poziom z funkcjami cielesnymi?

Dr Marchetti: Czynności autonomiczne również należą do świadomości. Więc co ta świadomość - jako całość - ma wspólnego z ciałem. Spróbuję wyrazić to jaśniej. Współczesna nauka fizyczna uważa, że fizyczno-chemiczna struktura ciała to wszystko. A to by oznaczało, że świadomość musi być pochodną fizycznych reakcji ciała. Czy podziela pan ten pogląd?

Dr Bharucha: Myślę, że w tym, co pan mówi jest pewna dychotomia. Osobiście uważam, że bezpośrednie przejawienie świadomości jest rezultatem elektrycznych prądów itp., które przebiegają przez mózg, oraz związków fizyczno-chemicznych. Ale jaki związek z ciałem ma ostateczna zdolność zmiany zachowania i zróżnicowane myślenie, myślenie abstrakcyjne itd. - to jest bardziej mgliste. Ale, przypuszczalnie, gdyby te funkcje nie działały, to jestem pewien, że myślenie abstrakcyjne nie byłoby możliwe.

Dr Marchetti: Dr Singhal, czy pan ma jakieś uwagi?

Dr Singhal: Dr Bharucha zdefiniował świadomość tak, jak ją rozumiemy - to znaczy, jest to sposób, w jaki żywa istota reaguje na swoje środowisko. Funkcje cielesne, łącznie z autonomicznym działaniem systemu nerwowego, oddychaniem, działaniem systemu trawiennego i reakcjami skórnymi występują nawet wówczas, jeśli dana osoba jest nieprzytomna. Ale, jak wiadomy, to, że dana osoba porusza się, rozumie, odpowiada i kształtuje swoje reakcje - wszystko to są funkcje świadomości. Myślę że ta świadomość zależy w dużej mierze od prądów elektrycznych, systemu neurotransmisyjnego i reakcji chemicznych, ponieważ jeśli pojawi się w tych sferach choroba albo uszkodzenie, dana osoba staje się senną albo traci przytomność. Myślę, że to by było to, co w sensie fizjologicznym rozumiemy przez świadomość.

Dr Marchetti: Elektrony posiadają takie własności, jak masę, ruch obrotowy, ładunek, które są własnościami fizycznymi. Jak można wyjaśnić powstanie świadomości z takich fizycznych wielkości, które same w sobie nie posiadają świadomości w najmniejszym stopniu?

Dr Singhal: Myślę, iż sam fakt, że słucham cię, rozmawiam z tobą, jestem rozbudzony - to w rzeczywistości jest świadomość. Gdybym spał, a ty mówiłbyś do mnie, nie mógłbym reagować. Byłby to stan snu. A w jeszcze głębszym stanie nieświadomości nie reagowałbym wcale, nawet gdybyś starał się mnie pobudzić. Wszystko to są funkcje mechanizmów mózgowych usytuowanych w określonym obszarze. Koncepcja ta powstała w wyniku badań przeprowadzonych nad chorobowymi zmianami mózgu. Wiemy, że jeśli w tym obszarze wystąpi jakieś uszkodzenie strukturalne, pacjent na ogół traci przytomność. Ale jeśli ten system jest aktywny i zdrowy, wówczas osoba jest świadoma i reaguje na otoczenie.

Dr Marchetti: Usiłuję zrozumieć związek pomiędzy strukturalną siatką mózgu a świadomością. Siatka ta jest zbudowana z atomów, cząsteczek i elektronów, ale to nadal jeszcze nie wyjaśnia nam, w jaki sposób elektryczne prądy w tej siatce mózgu wytworzyły stan czujności czy świadomości. Fizyczne własności tej siatki nie posiadają same w sobie cech myślenia, czucia czy woli.

Dr Singhal: Tak. Myślę, że teraz przechodzimy do bardziej abstrakcyjnego pojęcia. Bardzo trudno byłoby zrozumieć podłoże myśli. Np. ameba reaguje. Nawet protoplazma reaguje. To jest bardzo proste. Ale idee, które pan tworzy są - jak myślę - bardziej abstrakcyjne i na obecnym etapie nauki bardzo trudno jest je wyjaśnić.

Dr Marchetti: Czy pan chciałby coś dodać, dr Bharucho?

Dr Bharucha: Wydaje mi się, że nie można zrównywać świadomości podstawowej ze świadomością rozwiniętą. Znaczenie twojej świadomości zmienia się, kiedy z dziecka wyrastasz na człowieka wykształconego. Mowa jest bardzo istotną częścią świadomości, jako że bez słów nasz proces myślenia byłby w znacznym stopniu ułomny. Myślę, że bardzo trudno jest opisać wszystkie różne czynności, takie jak myślenie, mowa, zachowanie itd., w kategoriach świadomości. Czy według pana świadomość oznacza wszystko, łącznie z myślami, reakcjami, zachowaniem...?

Dr Marchetti: To wszystko byłoby produktem świadomości, świadomość jest również w pewien sposób uwarunkowana przez te rzeczy, ale sama świadomość odnosi się do elementarnego poczucia istnienia, poczucia "Ja jestem". Jednakże, powracając do naszego pierwotnego problemu - myślę, iż zgodzicie się, że w obecnym momencie współczesna nauka osiągnęła martwy punkt w swoich próbach wyjaśnienia, w jaki sposób świadomość powstaje z martwej materii. Ale bardzo interesujące rozwiązanie tego problemu dają Vedy.

Dr Singhal: Ach tak, jaka jest wasza koncepcja?

Dr Marchetti: Według Ved, świadomość powstaje z pewnej cząstki w ciele, która jest całkowicie odmienna od cząstek atomowych. A zatem są dwie kategorie materii: jedna jest świadoma, a druga nieświadoma. Cząsteczki świadome są nazywane atma. Ta atma jest źródłem świadomości. Jest usytuowana w pewnej części ciała w okolicach serca i emanuje z niej świadomość, tak jak słońce emituje światło słoneczne.

Dr Singhal: To nie ma znaczenia, gdzie ta atma się znajduje. Odnoszę wrażenie, że ta koncepcja może być prawdziwa, jednakże musi zostać wyjaśniona. Nie wiem w jaki sposób można by to wyjaśnić, w jaki sposób udowodnić tę koncepcję. Na tym, według mnie, polega trudność.

Dr Marchetti: Otóż dowodu dostarcza Gita. Zobaczymy, czy go zaakceptujecie. Zostało tam opisane, że ciało podlega bezustannym zmianom - począwszy od ciała niemowlęcia, poprzez ciało dziecka, młodzieńca, aż do ciała starca. Myśl, że współcześni naukowcy również zgadzają się co do tego, że w przeciągu siedmiu lat każdy pojedynczy atom w ciele zostanie zastąpiony przez nowe atomy. Oznacza to, że w przeciągu określonego czasu ciało podlega całkowitej zmianie. Ale świadomość, tożsamość danej osoby, można to nazwać abstrakcyjnym ego, zachowuje swoją integralność. Pamiętamy, jak byliśmy niemowlęciem, dzieckiem itd. ciało się zmieniło; ale co jest tą "jaźnią", która pozostaje niezmienną i jest w stanie całkowicie pamiętać zmieniające się ciało?

Dr Singhal: To psotliwe "ja" naprawdę się nie zmienia. Stwarza to wiele problemów, nieprawdaż?

Dr Marchetti: Więc Gita podaje to jako dowód na istnienie duszy, i osoba zrealizowana, która rozumie, że ciało jest różne od niej samej wie, że jest wieczną, niematerialną istotą, będącą poza ciałem.

Dr Singhal: Co dzieje się, kiedy ciało zostaje unicestwione? Co dzieje się z "ja"?

Dr Marchetti: Zależnie od rozwoju świadomości, to "ja" albo przyjmuje inne materialne ciało, albo ciało duchowe. Kierują tym guny (trzy siły natury), które oddziaływują na świadomość i decydują jaki typ materialnego ciała będzie odpowiedni. Osoba, która jest wolna od gun, otrzymuje ciało duchowe.

Dr Singhal: To co mówisz mogłoby być prawdą, albo prawdopodobnie jest prawdą, ale przekracza to ludzkie wyobrażenie.

Dr Marchetti: Rzecz polega na tym, że jeśli ktoś dąży do zrozumienia tych spraw, czyta dostępną literaturę i eksperymentuje na sobie, może przekonać się, że wiele z tych rzeczy naprawdę ma sens. Można rozmyślnie zmodyfikować własną świadomość i rzeczywiście doświadczyć wielu rzeczy wspomnianych w Gicie, które obecnie wydają się być fantastycznymi czy przekraczającymi wyobrażenie.

Dr Singhal: Myślę, że jest to piękna koncepcja. Uważam, że jest to rzecz niezgłębiona i to co dzisiaj jesteśmy w stanie, z poziomu fizjologii, zrozumieć o świadomości, znajduje się na niezwykle podstawowym etapie. Rzeczy, o których mówisz, są oczywistą prawdą i stoją na o wiele wyższym poziomie. Czy zgodziłbyś się z tym?

Dr Bharucha: Podzielam twoje zdanie.

Odsłon: 1100
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy udaje się do Los Angeles, jestem na Vaikunthach. Gdy udaje się do Nowego Yorku, jestem na Vaikuntach. Gdziekolwiek zdobyliśmy świątynię, tam są Vaikunthy. Zatem dlaczego mam mieć jakieś zastrzeżenia? Wykonujcie dobrze swoje obowiązki i zobaczcie czego pragnie Krsna. Niech się to wypełni. Jednak wykonujcie swoje obowiązki. Waszym obowiązkiem jest modlić się do Krsny z takim uczuciem jak robią to dziecie i pozwolić, by to On zdecydował. I ja również nie będę miał żadnych obiekcji."

Vrindavan, 29 maja 1977 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
3 czerwiec 2017
Sri Baladeva Vidyabhusana - Dzień odejścia
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvamini - Dzień pojawienia się
5 czerwiec 2017
Pandava Nirjala Ekadasi
(pełny post - nawet od wody - jeśli nie przestrzegało się pozostałych Ekadasi)
6 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:17 - 08:15
7 czerwiec 2017
Panihati Cida Dahi Utsava
9 czerwiec 2017
Snana Yatra
Sri Mukunda Datta - Dzień odejścia
Sri Sridhara Pandita - Dzień odejścia
Ostatni dzień Trivikrama Masa
10 czerwiec 2017
Sri Syamananda Prabhu - Dzień odejścia
Pierwszy dzień Vamana Masa
14 czerwiec 2017
Sri Vakresvara Pandita - Dzień pojawienia się
15 czerwiec 2017
Mithuna Sankranti
19 czerwiec 2017
Sri Srivasa Pandita - Dzień odejścia
20 czerwiec 2017
Yogini Ekadasi
21 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:14 - 09:49
24 czerwiec 2017
Gundica Marjana
Sri Gadadhara Pandita - Dzień odejścia
Srila Bhaktivinoda Thakura - Dzień odejścia
(post do południa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
Statystyki
Ilość odwiedzin: 339 980

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.