Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
Reinkarnacja

Na Zachodzie temat reinkarnacji nie został naukowo przedyskutowany z powodu braku oficjalnych modeli i teoretycznych koncepcji, które byłyby oparciem dla takich studiów. Jednakże poruszenie tej kwestii mogłoby pomóc nam w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów życia, jego natury i samej definicji życia. Ta publikacja czerpiąc z wedyjskiej teologii spróbuje rozważyć temat reinkarnacji. Ukaże ona, jak ten nowy wzorzec logicznie tłumaczy wiele niewyjaśnionych zjawisk obejmujących naturę i źródło życia, wiele jego różnych form jak również dostarczy podstaw do zrozumienia zjawiska narodzin i śmierci.

Pierwszy krok w rozwiązaniu konfliktu pomiędzy nauką a religią

Konflikt pomiędzy nauką, a religią pojawia się z powodu nieporozumienia co do podstaw wiedzy. Są dwie kategorie wiedzy: 1) wiedza o bezwładnej materii; i 2) wiedza o duchu czyli życiu. Materialna nauka ma do czynienia jedynie z wiedzą o materii i próbuje zastosować tą wiedzę odnośnie fenomenu życia. Później zobaczymy że to podejście zawiera wiele błędów. Einstein zauważył kiedyś: "... wierzę, że obecna moda stosowania aksjomatów naukowych względem ludzkiego życia jest nie tylko całkowicie błędna, ale ma również w sobie coś nagannego". Nie muszę mówić, że myśliciele religijni zgodziliby się z tym.

Zatem, nauka ma do czynienia ze zjawiskiem materii, a prawdziwa religia - ze zjawiskiem wewnętrznej jaźni, czyli duszy. Jeśli ktoś zauważy, że sama wiedza o materii nie może wyjaśnić pewnych prawd o ostatecznej rzeczywistości, to nie ma kwestii konfliktu pomiędzy nauką a religią. Dla niektórych dziedziny te uzupełniają się nawzajem. Max Planck na przykład, nie widział konfliktu pomiędzy nauką i religią, gdyż uważał, że dzięki badaniu świata poprzez podejście naukowe był bardziej zdolny do docenienia cudownych dokonań Stwórcy, jak również wielu nieprzeniknionych aspektów życia. Był w pełni świadomy poważnych ograniczeń mechaniki kwantowej w wyjaśnianiu procesów życia. Podobnie laureat nagrody Nobla fizyk Eugene Wigner powiedział: ?mechanika kwantowa nie może opisać życia i świadomości".

CZYM JEST ŻYCIE?

Żyjące ciała są zbudowane z czterech głównych pierwiastków chemicznych: węgla (C), wodoru (H), azotu (N) i tlenu (O). Tysiące cząsteczek - dużych i małych, o różnych kształtach i rozmiarach - tworzone są poprzez proste uporządkowanie tych pierwiastków. Otóż większość z ważnych związków chemicznych znajdujących się w żywych systemach jest polimerami. Obejmuje to białka, kwasy nukleinowe (DNA i RNA), węglowodany itd. Te polimeryczne cząsteczki są tworzone z monomerycznych prekursorów. Na przykład, białka tworzą się z aminokwasów, kwasy nukleinowe z nukleotydów, a celuloza z heksoz. Monomery z kolei, są syntetyzowane z wyżej wymienionych czterech pierwiastków - węgla, wodoru, azotu i tlenu . Eksperymenty laboratoryjne na żywych komórkach prosto pokazują wzajemne oddziaływanie niezliczonych reakcji chemicznych, i mimo, że żywe komórki są obiektem dokładnego badania pod mikroskopem elektronowym, ujawniają tylko zarysy struktur cząsteczkowych.

Obecnie dominująca teoria naukowa, opierająca się na olbrzymim stosie danych laboratoryjnych, utrzymuje, że życie jest skoordynowaną reakcją chemiczną. Teoria ta obejmuje podstawowe założenie, że różnorodność żywych form, którą obecnie widzimy, pojawiła się przez przypadek, w dawnym środowisku chemicznym "pierwotnej zupie", i że rozwinęła się przez wpływ przypadku i ślepych mechanicznych praw działających przez długi czas. Słowami Jacquesa Monoda: "Jedynie przypadek jest źródłem wszystkich innowacji, wszelkiego stworzenia w biosferze. Czysty przypadek absolutnie wolny ale ślepy, jest u samych podstaw zdumiewającego gmachu ewolucji: ta główna koncepcja współczesnej biologii nie jest już jedną z pośród wielu możliwych czy nawet wyobrażalnych hipotez. Dzisiaj jest to jedyna teoria, która zgadza się z obserwowalnymi i doświadczalnymi faktami" Jest to koncepcja neo-darwinowska. Zgodnie z nią, w miarę upływu czasu, działanie różnych energii - promieniowania ultrafioletowego ze słońca, błyskawic, promieniowania jonizującego i ciepła - spowodowało połączenie się małych cząsteczek tworząc bio-monomery (np. aminokwasy) a te bio-monomery z kolei dały początek bio-polimerom (takim jak białka i kwasy nukleinowe). Przypuszczano, że dzięki właściwym wzajemnym oddziaływaniom miała miejsce samoorganizacja tych cząstek i ostatecznie pojawiło się życie. Na nieszczęście teoria ta, jakkolwiek atrakcyjną by była, będzie pozostawała modelem teoretycznym dopóki jej propagatorzy nie będą mogli faktycznie wyprodukować poprzez reakcje chemiczne jakiejś formy życia. Spójrzmy jaki postęp został uczyniony w tym kierunku do dzisiaj.

Przyjmując, że prymitywna atmosfera miała charakter redukcyjny, Stanley Miller widział to jako wyładowania gazowej mieszaniny amoniaku, pary wodnej, dwutlenku węgla i wodoru. Stwierdzono, że produkt reakcji zawierał aldehydy, kwas karboksylowy i niektóre aminokwasy. Ponieważ aminokwasy są podstawowym budulcem białek, które z kolei są głównym składnikiem żywych komórek, doświadczenie Millera uznano za kierunkowskaz na drodze chemicznej wersji pochodzenia życia. Kolejne doświadczenia zawierały pewne zmiany w składzie reagentów. Gdy proste cząsteczki cyjanowodoru (HCN) były poddane działaniu promieniowania ultrafioletowego, zsyntetyzowane zostały podstawowe cegiełki kwasów nukleinowych (puryna, adenina i guanina). W doświadczeniach symulujących, przypuszczalną, prymitywną atmosferę ziemską, wytworzono proste cząsteczki aldehydu mrówkowego (CH2O), a te proste cząsteczki aldehydu mrówkowego ulegają z kolei różnym - katalizowanym zasadami - reakcjom kondensacji, tworząc wiele cukrów. Cukry te zostały uznane za prekursory cukrów biologicznych. Działanie światła ultrafioletowego i promieniowania jonizującego na roztwór aldehydu mrówkowego wytworzyło cząsteczki cukru - rybozy i dezoksyrybozy, które są składnikami kwasów nukleinowych.

Zatem praktycznie biorąc, większość ważnych składników chemicznych znajdujących się w żywej komórce (łącznie z genami), może być zsyntetyzowana w laboratorium chemicznym. To osiągnięcie spowodowało usilne starania, przede wszystkim w mikrobiologii i biochemii, aby połączyć wszystkie niezbędne chemikalia razem i wyprodukować pierwszy żywy organizm. Niestety, gdy połączymy wszystkie te chemikalia, nie ma widocznych symptomów życia. Nawet bez podejmowania tak wielu wysiłków, aby zsyntetyzować te wszystkie związki chemiczne, naukowcy mogą wyizolować wszystkie potrzebne substancje z ciał już żyjących i ponownie je połączyć. Jeśli życie byłoby kombinacją chemiczną, mogliby obecnie stworzyć życie w próbówkach. Ale jak tego dokonać? Są więc liczne powody by wątpić w to, że życie jest procesem chemicznym.

Prawdą jest, że w ostatnich kilku dekadach został uczyniony wielki postęp w dziedzinach biologii komórkowej, molekularnej i biochemii. Rzeczywiście, odkrycie kodu genetycznego i wielu cykli metabolicznych żyjących systemów jest dziełem wspaniałych i oddanych badaczy. I dzięki sukcesom nauki i technologii w wielu dziedzinach ludzkich wysiłków (medycyna, rolnictwo, badania kosmiczne, itd.), dociekliwe i entuzjastyczne naukowe umysły skłonne są wierzyć, że wzniosła ambicja zsyntetyzowania życia w próbówce pewnego dnia zostanie zaspokojona. Pisma naukowe i popularne przedstawiały więc wiele obietnic, że pewne uporządkowania cząstek mogą zapoczątkować życie. Na przykład prezentują one kropelkowy koacerwat Oparina i proteinową mikrosferę Foxa jako prekursory żyjącej komórki. Jednakże bliższe spojrzenie na te twory dowodzi, że są to czysto fizyko-chemiczne zjawiska. Koacerwat kropelkowy jest całkowicie wytłumaczalny w zakresie chemii micelli, a mikrosfera Foxa, w sensie chemii peptydów i polipteptydów.

Dlatego, pomimo wielkich naukowych odkryć i osiągnięć, promienna nadzieja i entuzjazm aby zrozumieć życie w kategoriach cząsteczkowych wydaje się być niepewnym gruntem i wielu wybitnych naukowców w różnych dziedzinach zaczyna wątpić w słuszność tej koncepcji. W książce zatytułowanej "Biology Today" laureat nagrody Nobla chemik Albert Szent-Györgyi stwierdził: "Moje badania nad sekretem życia zakończyłem na atomach i elektronach; w ogóle nie zawierają życia. Gdzieś na tej drodze, życie wymknęło się z moich rąk. Tak więc na starość cofam się do początków ..."

Nie tylko że, cząsteczki, atomy i elektrony nie wykazują symptomów życia, również chemiczny pogląd na życie nie znajduje odbicia w subtelnych aspektach życia - np. możliwe jedynie dla żywych istot odczuwanie, wola, myślenie. Jeśli życie byłoby wzajemnym oddziaływaniem cząsteczek, powinniśmy mieć zdolność wyjaśnienia tych wzniosłych jakości jedynie w kategoriach tych cząsteczek. Jaki genetyczny składnik czy cząsteczka, będzie wzbudzała uczucia przyjaźni, miłości i szacunku wśród ludzi? Jaka cząsteczka czy kod genetyczny będzie odpowiadał za niuanse artystyczne w dziełach Szekspira czy monumentalnych utworach Bacha? Czy mechanistyczny pogląd na życie może tłumaczyć naturę hierarchii wartości i celów ludzkiego życia? Brak możliwych do przyjęcia cząsteczkowych mechanizmów wyjaśniających takie i inne zjawiska sprawia, że rozsądnym staje się przypuszczenie, iż życie wykracza poza obszar zajmowany przez fizykę i chemię.

NOWY PARADYGMAT DLA ŻYCIA

Jeśli życie byłoby zaakceptowane jako wyłącznie materialne, tymczasowe zjawisko, wówczas nie miałaby racji bytu kwestia poprzedniego czy przyszłego życia żywej istoty, a więc i coraz bardziej powszechne ostatnio zagadnienie reinkarnacji. Jak widzieliśmy, są powody by wierzyć, że życie jest transcendentne w stosunku do materii i niezależne od fizyko-chemicznych praw rządzących materią. To, czego potrzebujemy teraz do naukowego badania reinkarnacji, to nowego paradygmatu, który będzie wyjaśniał pochodzenie życia, jego charakterystykę i miejsce w świecie materii.

Zanim przedyskutujemy ten nowy naukowy paradygmat, przyda nam się omówienie natury Prawdy Absolutnej. Jak wspomniano wcześniej, Prawda Absolutna (definiowana jako ostateczna przyczyna wszelkich zjawisk) wydaje się być nieuchwytnie włączona w fizyczne prawa nazywane prawami natury. Innymi słowy, współczesna nauka pojmuje Prawdę Absolutną w kategorii mechanizmów atomowo-cząsteczkowych, jako nieczułą i bezosobową substancję. Czy jednak jest tak rzeczywiście? Jeśli natura byłaby szeregiem cząsteczek poruszających się zgodnie z matematycznymi równaniami, powinno być możliwym przewidzenie przy pomocy tych równań, takich zdarzeń jak narodziny, śmierć, wypadki, etc. Powinniśmy być w stanie zrozumieć wszystkie zawiłości życia - przeszłe, teraźniejsze i przyszłe - w kategoriach tych równań. Jednakże wszyscy uważni myśliciele, szczególnie naukowcy, wiedzą, że nie jest to możliwe - podejście czysto matematyczne do zrozumienia życia jest zbyt ograniczające i bardzo niesatysfakcjonujące. Dlatego też potrzebujemy nowego paradygmatu dla pochodzenia i natury życia.

Nowy proponowany przez nas paradygmat, który wyjaśnia zarówno subtelne złożoności życia jak i widocznie nie-fizyczny charakter Prawdy Absolutnej, pochodzi głównie z naukowego i teologicznego podłoża Wed. Zgodnie ze starożytną mądrością naszkicowaną w Bhagavad-gicie Prawda Absolutna jest Najwyższą Osobą, posiadającą najwyższą świadomość i najwyższą inteligencję. Innymi słowy, Prawda Absolutna jest istotą odczuwającą w najwyższym stopniu. Z Prawdy Absolutnej emanują dwie energie: energia niższa, nazywana w sanskrycie aparaprakriti cechująca nieożywioną materię i energia wyższa, która tworzy atmy, żywe jednostki. Atmy nazywane są wyższą energią ponieważ posiadają świadomość, która jest główną cechą odróżniającą życie od materii.

Zachowanie nieożywionej materii może być opisane do pewnego stopnia w kategoriach mechanizmów przyciągania i odpychania działających na poziomach cząsteczkowym, atomowym i subatomowym, a z kolei te mechanizmy mogą być przedstawione dzięki użyciu prostych równań matematycznych. Jednakże, jak już wykazaliśmy, nie ma matematycznych praw, które mogą opisać zjawisko życia i jego różnorodność. Dlatego, życie jest wyraźnie transcendentne względem materialnych praw i zgodnie z Wedami jest definiowane jako niefizyczna, podstawowa cząstka - atma, którą charakteryzuje świadomość.

Ponieważ życie jest niefizyczne i niechemiczne, prawa matematyczne, które rządzą działaniem biernej materii nie mają tutaj zastosowania. Rozsądnym jest przypuszczenie, że muszą istnieć jakieś prawa kierujące życiem. Według Bhagavad-gity, są to naturalne, wyższego rzędu prawa, które dopuszczają istnienie wolnej woli. Istniejące, naukowe modele i narzędzia nie mogą uchwycić tych - wyższego rzędu - naturalnych praw, ale nie jest wykluczone, że podejmowane teraz w wielu miejscach eksperymenty parapsychologiczne przyczynią się do lepszego ich zrozumienia.

WŁAŚCIWOŚCI ŻYCIA - ATMA

Istnieje niezliczona ilość atm (żywych istot), z których każda posiada kwant świadomości. Każda atma rezyduje tymczasowo w efemerycznej, biologicznej formie. Świadomość jest spowodowana przez samą atmę, ale zawartość tej świadomości jest efektem wzajemnego oddziaływania atmy i określonego ciała, które zajmuje. Ciało materialne może być widziane w dwóch kategoriach: fizycznej i subtelnej. Ciało subtelne utworzone jest z umysłu, inteligencji i pozornej jaźni (czyli błędnego utożsamiania ciała materialnego z jaźnią). Ciało materialne tworzy pięć "ciężkich" elementów - stała materia, płyny, ogień, substancje gazowe i eteryczne. Wzajemne oddziaływanie indywidualnej atmy z materialnym i subtelnym ciałem tworzy nieprawdopodobnie złożone reakcje, które nie mogą być wyjaśnione przez prostą fizykę i chemię żywej komórki. To właśnie dlatego współczesna nauka ma trudności z wyjaśnieniem różnicy pomiędzy żywym i martwym ciałem. Gdy indywidualna żywa istota opuszcza ciało, żywe ciało staje się martwą materią ? chociaż wszystkie związki chemiczne konieczne do funkcjonowania żywego organizmu są ciągle obecne.
Podsumowując można wymienić następujące szczególne własności życia: 1) jest to wyższa energia Prawdy Absolutnej; 2) istnieje ono w formie nieograniczonej ilości indywidualnych cząsteczek świadomości (atm); 3) jest wieczne czyli nigdy nie stworzone, nie podlega unicestwieniu; 4) różne od ciała (pola działania atmy), będąc jego znawcą i obserwatorem; 6) niezmienne; 7) zorientowane duchowo; 8) jest rozprzestrzenione w ciele w formie świadomości. Te przymioty życia są poza obszarem oddziaływań molekularnych.

O AUTORZE

Dr Thoudam D. Singh jest Dyrektorem Międzynarodowego Bhaktivedanta Institute. T.D. otrzymał tytuł inżyniiera chemii na uniwersytecie Gauhati i stopień pierwszej klasy Mistrza Technologii na uniwersytecie w Kalkucie. Posiada doktorat z fizycznej chemii organicznej w Kalifornijskim Uniwersytecie Irvine pracując pod kierunkiem prof. Roberta W. Taft'a. Później pracował jako badacz naukowy na Emory University w Atlancie w stanie Georgia.

T.D. Singh jest autorem "Naukowych podstaw świadomości Kriszny", współautorem "Czym jest życie? Czym jest materia?" oraz kilku technicznych broszurek. Jego zainteresowania badawcze obejmują studia nad jaźnią poprzez bhakti-jogę, dotyczą także biologii molekularnej i ewolucji chemicznej w odniesieniu do źródła życia i natury świadomości. Obejmują również biomedyczną etykę, filozofię nauki, a także nauki Bhagavad-gity i Śrimad-Bhagavatam. Obecnie jest członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, Międzynarodowego Towarzystwa do Badań Źródeł Życia i Amerykańskiego Związku dla Postępu Nauki.

Odsłon: 1144
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy tylko ofiarujesz siebie dla przyjemności Krsny jako Jego sługa, służ zgodnie z Jego życzeniem, a natychmiast znajdziesz się w świecie duchowym. Jeśli pragniesz tam pozostać, ta świątynia jest światem duchowym. Nie żyjemy w Melbourne. To są Vaikunthy. To jest Vrindavan. Zatem jeśli zostaniesz przy służbie dla świątyni, przy służbie dla Krsny, wówczas nie będziesz  już w materialnym świecie."

Melbourne, 25 czerwca 1974 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
3 sierpień 2017
Pavitropana Ekadasi
Rozpoczęcie Radha Govinda Jhulana Yatry
4 sierpień 2017
Przerwanie postu 05:01 - 10:08
Srila Rupa Gosvami - Dzień odejścia
Sri Gauridasa Pandita - Dzień odejścia
7 sierpień 2017
Koniec Jhulana Yatry
Pan Balarama - Dzień pojawienia się
(post do południa)
Ostatni dzień pierwszego miesiąca Caturmasyi
Ostatni dzień Sridhara Masa
8 sierpień 2017
Śrila Prabhupada wyrusza w podróż do USA
Drugi miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od jogurtu)
Pierwszy dzień Hrsikesa Masa
15 sierpień 2017
Sri Krsna Janmastami: Dzień pojawienia się Pana Sri Krsny
(post do północy)
16 sierpień 2017
Nandotsava
Srila Prabhupada - Dzień pojawienia się
(post do południa)
17 sierpień 2017
Simha Sankranti
18 sierpień 2017
Annada Ekadasi
19 sierpień 2017
Przerwanie postu 05:25 - 10:14
Statystyki
Ilość odwiedzin: 347 627

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.