Oficjalna strona Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Mysiadle
W służbie dla Jego Boskiej Miłości A.C. Bahaktivedanty Swamiego Śrila Prabhupady
Czy odwiedzasz nas
po raz pierwszy?
Zapoznaj się z podstawami kultury Waisznawy oglądając naszą prezentację
Zapraszamy do naszej świątyni na spotkanie otwarte
i wyklad w każdą niedzielę od godziny 13:00
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
 • Wspólne intonowanie mantry
  Hare Kryszna
 • Wykład z filozofii na podstawie
  Bhagavad-gity
 • Wegetariańska uczta
Standardowe modlitwy

Guru pranama

om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Składam pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi duchowemu, który światłem wiedzy rozproszył otaczającą mnie ciemność ignorancji.


Sri Rupa pranama

sri-caitanya-mano-'bhistam sthapitam yena bhu-tale
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam

Kiedy, Śrila Rupa Gosvami Prabhupada, który ustanowił w tym materialnym świecie misję mającą spełnić pragnienie Pana Caitanyi, da mi schronienie u swoich lotosowych stóp?


Mangalacarana

vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam
sri-gurun vaisnavams ca
sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam
tam sa-jivam
sadvaitam savadhutam parijana-sahitam
krsna-caitanya-devam
sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca

Składam moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom mojego mistrza duchowego i wszystkim innym nauczycielom na ścieżce służby oddania. Składam moje pełne szacunku pokłony wszystkim Vaisnavom i sześciu Gosvamim, Śrila Rupie Gosvamiemu, Śrila Sanatanie Gosvamiemu, Raghunatha dasie Gosvamiemu, Jivie Gosvamiemu i ich towarzyszom. Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Advaicie Acaryi Prabhu, Śri Nityanandzie Prabhu, Śri Caitanyi Mahaprabhu i wszystkim Jego wielbicielom, którym przewodzi Śrivasa Thakura. Składam moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom Pana Krsny, Śrimati Radharani i wszystkim gopi, którym przewodzą Lalita i Viśakha.


Srila Prabhupada pranati

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate bhaktivedanta-svamin iti namine

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine

Składam moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedancie Swamiemu Prabhupadzie, który jest bardzo drogi Panu Krsnie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp. Składamy pełne szacunku pokłony tobie, o mistrzu duchowy, sługo Sarasvatiego Gosvamiego. Łaskawie nauczasz przekazu Pana Caitanyi i wyzwalasz zachodnie kraje, które przepełnione są impersonalizmem i filozofią pustki.


Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati pranati

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate bhaktisiddhanta-sarasvatiti namine

sri-varsabhanavi-devi-dayitaya krpabdhaye
krsna-sambandha-vijnana-dayine prabhave namah

madhuryojjvala-premadhya-sri-rupanuga-bhaktida-
sri-gaura-karuna-sakti-vigrahaya namo 'stu te

namas te gaura-vani-sri-murtaye dina-tarine
rupanuga-viruddhapasiddhanta-dhvanta-harine

Składam moje pełne szacunku pokłony Jego Boskiej Miłości Bhaktisiddhcncie Sarasvatiemu, który jest bardzo drogi Panu Krsnie, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp.

Składam moje pełne szacunku pokłony Śri Varszabhanavi-devi-dayita dasie (inne imię Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest ulubiencem Śrimati Radharani, oceanem transcendentalnej łaski i przekazuje naukę o Krsnie.

Składam moje pełne szacunku pokłony tobie, uosobiona energio łaski Pana Caitanyi. Rozdajesz służbę oddania, która jest wzbogacona małżenską miłością Radhy i Krsny, będącą dokładnie w linii Śrila Rupa Gosvamiego.

Składam moje pełne szacunku pokłony tobie, który jesteś uosobieniem nauk Pana Caitanyi. Jesteś wybawcą upadłych dusz. Nie tolerujesz żadnego stwierdzenia przeciwnego naukom o służbie oddania wygłoszonym przez Śrila Rupa Gosvamiego.


Srila Gaurakisora pranati

namo gaura-kisoraya saksad-vairagya-murtaye
vipralambha-rasambhode padambujaya te namah

Składam moje pełne szacunku pokłony Gaurakiśora dasie Babajiemu Maharajy (mistrzowi duchowemu Bhaktisiddhanty Sarasvatiego), który jest uosobieniem wyrzeczenia. Zawsze pogrążony jest w nastroju rozłąki i intensywnej miłości do Krsny.


Srila Bhaktivinoda Pranati

namo bhaktivinodaya sac-cid-ananda-namine
gaura-sakti-svarupaya rupanuga-varaya te

Składam moje pełne szacunku pokłony Saccidananda Bhaktivinodzie, który jest transcendentalną energią Caitanyi Mahaprabhu. Jest ścisłym zwolennikiem Gosvamich, którym przewodzi Śrila Rupa.


Srila Jagannatha Pranati

gauravirbhava-bhumes tvam nirdesta saj-jana-priyah
vaisnava-sarvabhaumah sri-jagannathaya te namah

Składam moje pełne szacunku pokłony Jagannatha dasie Babajiemu, który szanowany jest przez całą społeczność Vaisnavów i który odkrył miejsce pojawienia się Pana Caitanyi.


Sri Waisznawa pranama

vancha-kalpa-tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca
patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah

Składam moje pełne szacunku pokłony wszystkim Vaisnavom, wielbicielom Pana. Niczym drzewa pragnien mogą spełnić pragnienia wszystkich i są pełni współczucia dla upadłych, uwarunkowanych dusz.


Sri Gauranga Pranama

namo maha-vadanyaya krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah

O najbardziej szczodra inkarnacjo! Jesteś Samym Krsną, który pojawił się jako Śri Krsna Caitanya Mahaprabhu. Przyjąłeś złoty kolor Śrimati Radharani i wszędzie rozdajesz czystą miłość do Krsny. Składamy Ci pełne szacunku pokłony.


Sri Panca-tattva Pranama

panca-tattvatmakam krsnam bhakta-rupa-svarupakam
bhaktavataram bhaktakhyam namami bhakta-saktikam

Składam moje pokłony Najwyższemu Panu, Krsnie, który nie jest różny od swoich cech w postaci wielbiciela, inkarnacji oddania, manifestacji oddania, czystego wielbiciela i energii oddania.


Sri Krsna Pranama

he krsna karuna-sindho dina-bandho jagat-pate
gopesa gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te

O mój drogi Krsno, oceanie łaski, jesteś przyjacielem strapionych i źródłem stworzenia. Jesteś panem pasterzy oraz kochankiem gopi,a szczególnie Radharani. Składam Ci moje pełne szacunku pokłony.


Sambandhadhideva pranama

jayatam suratau pangor mama manda-mater gati
mat-sarvasva-padambhojau radha-madana-mohanau

Chwała dla wszechłaskawych Radhy i Madana-mohany! Jestem ułomny i nierozsądny, a jednak są moimi przewodnikami. Ich lotosowe stopy są dla mnie wszystkim.


Abhidheyadhideva pranama

divyad-vrndaranya-kalpa-drumadhah
srimad-ratnagara-simhasana-sthau
srimad-radha-srila-govinda-devau
presthalibhih sevyamanau smarami

W świątyni z klejnotów we Vrindavanie, pod drzewem pragnien, Śri Sri Radha-Govinda siedzą na świetlistym tronie, zaś Ich najbardziej zaufani towarzysze służą Im z oddaniem. Składam Im moje pokorne pokłony.


Prayojanadhideva Pranama

sriman rasa-rasarambhi vamsi-vata-tata-sthitah
karsan venu-svanair gopir gopinathah sriye 'stu nah

Śri Gopinatha, od którego pochodzi transcendentalny smak tanca rasa, stoi nad brzegiem Vamśivata i przyciąga uwagę pasterek gopi dźwiękiem Swojego sławnego fletu. Oby obdarzyli nas swoim błogosławienstwem.


Sri Radha Pranama

tapta-kancana-gaurangi radhe vrndavanesvari
vrsabhanu-sute devi pranamami hari-priye

Ofiarowuję mój szacunek Radharani, Królowej Vrindavany, której cera ma kolor stopionego złota. Jesteś córką Króla Vriszabhanu i jesteś bardzo droga Panu Krsnie.


Panca-tattva maha-mantra

(jaya) sri-krsna-caitanya prabhu nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrinda

Śri Caitanyi Mahaprabhu zawsze towarzyszy Jego pełna ekspansja Śri Nityananda Prabhu, Jego inkarnacja Śri Advaita Prabhu, Jego wewnętrzna moc Śri Gadadhara Prabhu, i Jego pośrednia moc Śrivasa Prabhu. Znajduje się On pośrodku, jako Najwyższa Boska Osoba. Należy wiedzieć, że Śri Caitanyi Mahaprabhu zawsze towarzyszą te pozostałe tattvy. Dlatego nasze pokłony dla Śri Caitanyi Mahaprabhu będą kompletne, gdy będziemy intonować: śri krsna-caitanya prabhu nityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Jako nauczyciele ruchu świadomości Krsny, najpierw składamy nasze pokłony Śri Caitanyi Mahaprabhu przez intonowanie tej mantry Panca-tattva; potem mówimy: Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jest dziesięć obraz, które możemy popełnić intonując maha-mantrę Hare Krsna, ale nie mają one znaczeniaprzy intonowaniu mantry Panca-tattva, mianowicie: śri-krsna-caitanya prabhunityananda śri-advaita gadadhara śrivasadi-gaura-bhakta-vrnda. Śri CaitanyaMahaprabhu jest znany, jako maha-vadanyavatara, najbardziej wspaniałomyślną inkarnacją, gdyż nie zważa na obrazy upadłych dusz. Dlatego, by odnieść pełną korzyść z intonowania maha-mantry (Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare), musimy najpierw przyjąć schronienie w Śri Caitanyi Mahaprabhu, nauczyć się mantry Panca-tattva, i wtedy intonować maha-mantrę Hare Krsna. To przyniesie bardzo dobry rezultat.


Maha-mantra Hare Krsna

Hare Kryszna Hare Kryszna
Kryszna Kryszna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Objaśnienie Jego Boskiej Miłości A.C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupady:

Jako żywe, duchowe istoty wszyscy jesteśmy bytami oryginalnie świadomymi Kryszny, ale teraz z powodu obcowania z materią od niepamiętnych czasów, nasza świadomość jest skażona materialną atmosferą. Materialna atmosfera, w której teraz żyjemy, nazywa się maya, czyli "złudzenie". Maya znaczy "to, czego nie ma". A czym jest to złudzenie? Polega ono na tym, że wszyscy próbujemy być panami materialnej natury, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy pod naciskiem jej surowych praw. Gdy sługa sztucznie próbuje naśladować wszechpotężnego Pana, nazywa się to złudzeniem. Zgodnie z tym wypaczonym pojęciem życia, wszyscy próbujemy eksploatować zasoby materialnej natury, ale w rzeczywistości coraz bardziej wplątujemy się w jej zawiłości. Dlatego, mimo iż ciężko walczymy, by pokonać naturę, jesteśmy na zawsze od niej zależni.

Tę złudną walkę przeciw materialnej naturze można natychmiast przerwać ożywiając naszą świadomość Kryszny, która nie jest sztucznym narzucaniem czegoś umysłowi; ta świadomość jest oryginalną energią żywej istoty. Podczas słuchania transcendentalnej wibracji ta świadomość ożywa. Duchowe autorytety polecają ten proces dla obecnego wieku. Również dzięki praktyce można odczuć, że przez intonowanie tej maha-mantry, czyli Wielkiej Modlitwy o Wyzwolenie, można od razu poczuć transcendentalną ekstazę płynącą z platformy duchowej. A gdy ktoś faktycznie posiada duchowe zrozumienie - przekraczając poziomy zmysłów, umysłu, i inteligencji - sytuuje się na planie transcendentalnym. To intonowanie Hare Kryszna pochodzi bezpośrednio z platformy duchowej i w ten sposób wibracja ta przekracza wszystkie niższe warstwy świadomości - mianowicie zmysłową, umysłową i intelektualną.

W celu intonowania nie trzeba rozumieć języka mantry, ani nie istnieje potrzeba umysłowej spekulacji lub jakiegokolwiek intelektualnego przystosowania. Z tego względu, każdy może wziąć udział w intonowaniu, bez żadnych wcześniejszych kwalifikacji, i tanczyć w ekstazie. Widzieliśmy to w praktyce. Nawet dziecko może wziąć udział w intonowaniu lub nawet pies może to zrobić. Oczywiście, komuś kto jest zbyt uwikłany w życie standardowego poziomu zajmie trochę więcej czasu, ale nawet taki pogrążony w materialnym życiu człowiek, zostanie bardzo szybko wyniesiony na duchową płaszczyznę. Największy wpływ na słuchaczy ma intonowanie tej mantry przez czystego wielbiciela. Dlatego też po to by otrzymać natychmiastowy efekt, należy jej słuchać z ust czystego wielbiciela Pana.

Słowo Hara jest formą zwracania się do energii Pana, a słowa Kryszna i Rama są formą zwracania się do samego Pana. Zarówno Kryszna, jak i Rama znaczy "najwyższa przyjemność", a Hara jest najwyższą energią przyjemności Pana, w wołaczu odmieniającą się Hare. Najwyższa energia przyjemności Pana pomaga nam osiągnąć Pana.

Energia materialna, zwana mayą, jest również jedną z wielu energii Pana. A my, żywe istoty, jesteśmy także energią - marginalną energią Pana. Kiedy energia wyższa styka się z energią niższą powstaje sprzeczna sytuacja; ale kiedy wyższa-marginalna energia spotyka się z wyższą energią, zwaną Hara, żywa istota znajduje się w swoim szczęśliwym, normalnym stanie. Te trzy słowa, mianowicie Hare, Kryszna, i Rama, są transcendentalnymi nasionami maha-mantry. Jej intonowanie jest duchowym wołaniem do Pana i Jego energii, Hary, o opiekę nad uwarunkowaną duszą. To intonowanie jest dokładnie jak szczery płacz dziecka za matką. Matka Hara pomaga wielbicielowi zdobyć łaskę najwyższego ojca, Hari, czyli Kryszny, i Pan objawia się wielbicielowi, który szczerze intonuje tę mantrę. Dlatego żaden środek duchowej realizacji nie jest tak efektywny w tym wieku, jak intonowanie maha-mantry. (Śri Hari-bhakti-vilasa 2.16.198)

 

Sri sri Gurv-astaka
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura

Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura, który pojawił się w połowie siedemnastego wieku, jestwielkim mistrzem duchowym w świadomym Krsny łancuchu guru i uczniów. Mówi on:"Kto z wielką uwagą, głośno recytuje tę piękną modlitwę do mistrza duchowego w czasie brahma-muhurty, ten w chwili swej śmierci osiąga bezpośrednią służbę dla Krsny, Pana Vrindavany,".

(1)
samsara-davanala-lidha-loka-
tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
vande guroh sri-caranaravindam

(2)
mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita-
vaditra-madyan-manaso rasena
romanca-kampasru-taranga-bhajo
vande guroh sri-caranaravindam

(3)
sri-vigraharadhana-nitya-nana-
srngara-tan-mandira-marjanadau
yuktasya bhaktams ca niyunjato 'pi
vande guroh sri-caranaravindam

(4)
catur-vidha-sri-bhagavat-prasada-
svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan
krtvaiva trptim bhajatah sadaiva
vande guroh sri-caranaravindam

(5)
sri-radhika-madhavayor apara-
madhurya-lila-guna-rupa-namnam
prati-ksanasvadana-lolupasya
vande guroh sri-caranaravindam

(6)
nikunja-yuno rati-keli siddhyai
ya yalibhir yuktir apeksaniya
tatrati-daksyad ati-vallabhasya
vande guroh sri-caranaravindam

(7)
saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri-caranaravindam

(8)
yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto 'pi
dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri-caranaravindam

1) Mistrz duchowy otrzymuje błogosławienstwo z oceanu łaski. Tak jak chmura gasi płonący las deszczem, tak mistrz duchowy wyzwala cierpiących ludzi przez ugaszenie ognia materialnej egzystencji. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego, który jest oceanem pomyślnych cech.

2) Intonując święte imię, tancząc w ekstazie, śpiewając i grając na instrumentach muzycznych, mistrz duchowy zawsze zadowolony jest z ruchu sankirtana Pana Caitanyi Mahaprabhu. Ponieważ w swoim umyśle delektuje się smakiem czystej służby oddania, czasami jego włosy się jeżą, czuje drżenie swojego ciała, a łzy płyną falami z jego oczu. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

3) Mistrz duchowy jest zawsze zaangażowany w świątynne czczenie Śri Śri Radhy i Krsny. Angażuje w to wielbienie również swoich uczniów. Ubierają Bóstwa w piękne szaty i ornamenty, sprzątają Ich świątynie i wykonują inne czynności wielbiące Pana. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

4) Mistrz duchowy zawsze ofiarowuje Krsnie cztery rodzaje smacznego pożywienia (do lizania, żucia, picia i ssania). Gdy mistrz duchowy widzi, że wielbiciele są usatysfakcjonowani jedząc bhagavat-prasada, także jest zadowolony. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

5) Mistrz duchowy zawsze chętnie słucha i śpiewa o niekonczących się, małżenskich rozrywkach Radhiki i Madhavy, Ich cechach, imionach i formach. Mistrz duchowy pragnie rozkoszować się nimi w każdej chwili. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

6) Mistrz duchowy jest niezastąpiony, ponieważ jest ekspertem w asystowaniu gopi, które za każdym razem stwarzają w gajach Vrindavany różnorodne, radosne przygotowania, aby udoskonalać miłość małżenską Radhy i Krsny. Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego.

7) Mistrz duchowy powinien być szanowany tak bardzo jak Najwyższy Pan, ponieważ jest najbardziej zaufanym sługą Pana. Jest to potwierdzone we wszystkich pismach objawionych i przyjęte przez wszystkie autorytety. Dlatego ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom takiego mistrza duchowego, który jest autentycznym reprezentantem Śri Hari (Krsny).

8) Dzięki łasce mistrza duchowego można osiągnąć błogosławienstwo Krsny. Bez miłosierdzia mistrza duchowego nie można uczynić żadnego postępu. Dlatego powinienem zawsze pamiętać i wysławiać mistrza duchowego. Przynajmniej trzy razy dziennie powinienem ofiarować moje pełne szacunku pokłony lotosowym stopom mojego mistrza duchowego.

 

Sri sri Sad-gosvamy-astaka
Srinivasa acarya

(1)
krsnotkirtana-gana-nartana-parau premamrtambho-nidhi
dhiradhira-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pujitau
sri-caitanya-krpa-bharau bhuvi bhuvo bharavahantarakau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(2)
nana-sastra-vicaranaika-nipunau sad-dharma-samsthapakau
lokanam hita-karinau tri-bhuvane manyau saranyakarau
radha-krsna-padaravinda-bhajananandena mattalikau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(3)
sri-gauranga-gunanuvarnana-vidhau sraddha-samrddhy-anvitau
papottapa-nikrntanau tanu-bhrtam govinda-ganamrtaih
anandambudhi-vardhanaika-nipunau kaivalya-nistarakau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(4)
tyaktva turnam asesa-mandala-pati-srenim sada tuccha-vat
bhutva dina-ganesakau karunaya kaupina-kanthasritau
gopi-bhava-rasamrtabdhi-lahari-kallola-magnau muhur
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(5)
kujat-kokila-hamsa-sarasa-ganakirne mayurakule
nana-ratna-nibaddha-mula-vitapa-sri-yukta-vrndavane
radha-krsnam ahar-nisam prabhajatau jivarthadau yau muda
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(6)
sankhya-purvaka-nama-gana-natibhih kalavasani-krtau
nidrahara-viharakadi-vijitau catyanta-dinau ca yau
radha-krsna-guna-smrter madhurimanandena sammohitau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(7)
radha-kunda-tate kalinda-tanaya-tire ca vamsivate
premonmada-vasad asesa-dasaya grastau pramattau sada
gayantau ca kada harer guna-varam bhavabhibhutau muda
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

(8)
he radhe! vraja devike! ca lalite! he nanda-suno! kutah
sri-govardhana-kalpa-padapa-tale kalindi-vane kutah
ghosantav iti sarvatovraja-pure khedair maha-vihvalau
vande rupa-sanatanau raghu-yugau sri-jiva-gopalakau

1) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy zawsze angażują się w intonowanie świętego imienia Krsny i tanczenie. Są jakby oceanem miłości do Boga i znani są zarówno łagodnym jak i łotrom, ponieważ nie są zazdrośni o nikogo. Cokolwiek czynią ? zadowalają każdego. Mając błogosławienstwo Pana Caitanyi angażują się w działalność misyjną, aby wyzwolić wszystkie uwarunkowane dusze w tym materialnym świecie.

2) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy są prawdziwymi ekspertami w badaniu wszystkich pism objawionych w celu ustanowienia wiecznych zasad religijnych dla korzyści wszystkich ludzkich istot. Dlatego są szanowani we wszystkich trzech światach i warto przyjąć w nich schronienie, ponieważ są pochłonięci nastrojem gopi i pełnią transcen-dentalną, miłosną służbę dla Radhy i Krsny.

3)Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy najpełniej zrozumieli Pana Caitanyę i dlatego doskonale opisują Jego transcendentalne cechy. Potrafią oczyścić wszystkie uwarunkowane dusze z reakcji ich grzesnych czynności, kąpiąc je w transcendentalnych pieśniach o Govindzie. Dlatego są w stanie znacznie poszerzyć granice oceanu transcendentalnej rozkoszy, a także ochronić żywe istoty przed impersonalnie rozumianym wyzwoleniem.

4) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy porzucili arystokratyczne towarzystwo jako rzecz bez znaczenia. Uważając siebie za żebraków, których celem jest wyzwolenie biednych, uwarunkowanych dusz, noszą jedynie przepaski biodrowe, ale zawsze pogrążeni są w ekstatycznym oceanie miłości gopi do Krsny i nieprzerwanie kąpią się w falach tegoż oceanu.

5) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy zawsze angażowali się w wielbienie Radha-Krsny w transcendentalnej krainie Vrindavany, gdzie rosną piękne drzewa pełne owoców i kwiaty, w korze-niach których znaleźć można wszystkie wartościowe klejnoty. Gosvami są najbardziej kompetentni, by obdarzać żywe istoty największym dobrodziejstwem, celem życia.

6) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu którzy wykorzystali swoje wartościowe życia, intonując święte imiona Pana i składając pokłony w wyznaczony i uregulowany sposób.Wykonując te czynności oddania przezwyciężyli nadmiar jedzenia i spania, zawsze pozostając łagodnymi i pokornymi. Byli oczarowani wspominaniem transcendentalnych cech Pana.

7) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy czasami przebywając nad brzegiem jeziora Radha-kunda albo brzegach Yamuny, a czasami w Vamśivacie, przepełnieni ekstazą miłości do Krsny, wyglądali jak szalency.Przejawiając różne transcendentalne symptomy w swoich ciałach, byli zatopieni w ekstazie świadomości Krsny.

8) Ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony sześciu Gosvamim, mianowicie: Śri Rupie Gosvamiemu, Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatha Bhatcie Gosvamiemu, Śri Raghunatha dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i Śri Gopala Bhatcie Gosvamiemu, którzy bardzo głośno intonowali w całej Vrindavanie, wykrzykując, "Królowo Vrindavany, Radharani! O Lalito! O synu Nandy Maharajy! Gdzie teraz wszyscy jesteście? Czyżby na wzgórzu Govardhana, czy też pod drzewami nad brzegiem Yamuny? Gdzie?" Taki był ich nastrój w świadomości Krsny.

 

Sri sri Siksastaka

Pan Caitanya polecił Swym uczniom pisać książki na temat nauki o Krsnie, które to zadanie Jego zwolennicy wypełniają po dziś dzien. Właściwie, opracowania i opisy filozofii głoszonej przez Pana Caitanyę są najbardziej obszerne, ścisłe i spójne dzięki systemowi sukcesji uczniów. Chociaż Pan Caitanya za młodu szeroko wsławił się jako uczony, pozostawił po Sobie tylko osiem wersetów, zwanych Śiksastaka. Te wersety jasno określają Jego misję i nauki. Poniżej zamieszczono tłumaczenie tych wysoce wartościowych modlitw.

(1)
ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairava-candrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-vardhanam prati-padam purnamrtasvadanam
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam

(2)
namnam akari bahudha nija-sarva-saktis
tatrarpita niyamitah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
durdaivam idrsam ihajani nanuragah

(3)
trnad api sunicena
taror api sahisnuna
amanina manadena
kirtaniyah sada harih

(4)
na dhanam na janam na sundarim
kavitam va jagad-isa kamaye
mama janmani janmanisvare
bhavatad bhaktir ahaituki tvayi

(5)
ayi nanda-tanuja kinkaram
patitam mam visame bhavambudhau
krpaya tava pada-pankaja-
sthita-dhuli-sadrsam vicintaya

(6)
nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddaya gira
pulakair nicitam vapuh kada
tava nama-grahane bhavisyati

(7)
yugayitam nimesena
caksusa pravrsayitam
sunyayitam jagat sarvam
govinda-virahena me

(8)
aslisya va pada-ratam pinastu mam
adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-prana-nathas tu sa eva naparah

1) Chwała Ruchowi sankirtana Śri Krsny, który oczyszcza serce z wszelkiego brudu nagromadzonego przez lata i gasi ogien uwarunkowanego życia powtarzających się narodzin i śmierci. Ten ruch sankirtana jest największym błogosławienstwem dla ludzkości, ponieważ szerzy promienie księżyca miłosierdzia. Jest życiem całej transcendentalnej wiedzy. Powiększa ocean transcendentalnej rozkoszy i daje nam możność zasmakowania w pełni nektaru, którego jesteśmy zawsze spragnieni.

2) O mój Panie, samo Twoje święte imię może obdarzyć wszystkie żywe istoty wszelkim błogosławienstwem, a masz setki i miliony takich imion jak Krsna i Govinda. W tych transcendentalnych imionach umieściłeś wszystkie Swoje transcendentalne energie. I nie ma nawet surowych reguł odnośnie intonowania tych imion. O mój Panie, z dobroci dla nas ułatwiłeś nam zbliżenie się do Ciebie przez intonowanie Twoich świętych imiona, ale ja jestem tak nieszczęśliwy, że nie czuję żadnej atrakcji do nich.

3) Święte Imię Pana należy intonować w pokornym stanie umysłu, uważając się za niższego od słomy na ulicy; powinno się być bardziej tolerancyjnym niż drzewo, wolnym od wszelkiego poczucia fałszywego prestiżu i powinno się być gotowym do ofiarowania pełnego szacunku innym. W takim stanie umysłu można intonować święte imię Pana bez przerwy.

4) O wszechmocny Panie, nie ma we mnie pragnienia, aby gromadzić bogactwo, nie pragnę też pięknych kobiet, ani nie chcę żadnych zwolenników. Chcę jedynie bezprzyczynowej służby oddania dla Ciebie narodziny po narodzinach.

5) O synu Nandy Maharajy (Krsno), jestem Twoim wiecznym sługą, jednak w jakiś niewytłumaczalny sposób upadłem w ten ocean narodzin i śmierci. Proszę zabierz mnie z tego oceanu śmierci i umieść mnie jako jeden z atomów u Twoich lotosowych stóp.

6) O mój Panie, kiedy Moje oczy ozdobi nieprzerwany strumien łez miłości w czasie intonowania Twojego imienia? Kiedy mój głos załamie się ze wzruszenia i kiedy włosy na mym ciele zjeżą się podczas recytacji Twojego imienia?

7) O Govindo! Czując rozłąkę z Tobą, jedna chwila jest dla mnie jak dwanaście lat albo i więcej. Łzy płyną z moich oczu jak potoki deszczu, a kiedy Ciebie nie ma przy mnie, świat jest dla mnie kompletną pustką.

8) Wiem, że tylko Krsna jest Moim Panem i pozostanie nim, nawet gdyby zgniótł mnie w Swoim uścisku, czy złamał moje serce nie pojawiając się przede mną. Może zrobić cokolwiek, ponieważ jest Moim uwielbionym Panem w każdych warunkach.

Odsłon: 1801
Założyciel-Acarya, Jego Boska Miłość
A.C. Bhaktivedanta Swami Śrila Prabhupada
Śrila Prabhupada powiedział

"Gdy udaje się do Los Angeles, jestem na Vaikunthach. Gdy udaje się do Nowego Yorku, jestem na Vaikuntach. Gdziekolwiek zdobyliśmy świątynię, tam są Vaikunthy. Zatem dlaczego mam mieć jakieś zastrzeżenia? Wykonujcie dobrze swoje obowiązki i zobaczcie czego pragnie Krsna. Niech się to wypełni. Jednak wykonujcie swoje obowiązki. Waszym obowiązkiem jest modlić się do Krsny z takim uczuciem jak robią to dziecie i pozwolić, by to On zdecydował. I ja również nie będę miał żadnych obiekcji."

Vrindavan, 29 maja 1977 roku

Facebook
Newsletter
Dodaj do listy odbiorców
Aktualizuj preferencje
Usuń z listy odbiorców
Kalendarz (Warszawa)
3 czerwiec 2017
Sri Baladeva Vidyabhusana - Dzień odejścia
Ganga Puja
Srimati Gangamata Gosvamini - Dzień pojawienia się
5 czerwiec 2017
Pandava Nirjala Ekadasi
(pełny post - nawet od wody - jeśli nie przestrzegało się pozostałych Ekadasi)
6 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:17 - 08:15
7 czerwiec 2017
Panihati Cida Dahi Utsava
9 czerwiec 2017
Snana Yatra
Sri Mukunda Datta - Dzień odejścia
Sri Sridhara Pandita - Dzień odejścia
Ostatni dzień Trivikrama Masa
10 czerwiec 2017
Sri Syamananda Prabhu - Dzień odejścia
Pierwszy dzień Vamana Masa
14 czerwiec 2017
Sri Vakresvara Pandita - Dzień pojawienia się
15 czerwiec 2017
Mithuna Sankranti
19 czerwiec 2017
Sri Srivasa Pandita - Dzień odejścia
20 czerwiec 2017
Yogini Ekadasi
21 czerwiec 2017
Przerwanie postu 04:14 - 09:49
24 czerwiec 2017
Gundica Marjana
Sri Gadadhara Pandita - Dzień odejścia
Srila Bhaktivinoda Thakura - Dzień odejścia
(post do południa)
25 czerwiec 2017
Ratha Yatra
Sri Svarupa Damodara Gosvami - Dzień odejścia
Sri Sivananda Sena - Dzień odejścia
29 czerwiec 2017
Hera Pancami (4 dni po Ratha Yatrze)
Sri Vakresvara Pandita - Dzień odejścia
3 lipiec 2017
Powrót Ratha (8 dni po Ratha Yatrze)
4 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
5 lipiec 2017
Sayana Ekadasi
6 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:23 - 09:54
8 lipiec 2017
Guru (Vyasa) Purnima
Srila Sanatana Gosvami - Dzień odejścia
9 lipiec 2017
Ostatni dzień Vamana Masa
10 lipiec 2017
Pierwszy miesiąc Caturmasyi
(przez miesiąc post od warzyw liściastych)
Pierwszy dzień Sridhara Masa
14 lipiec 2017
Srila Gopala Bhatta Gosvami - Dzień odejścia
16 lipiec 2017
Karka Sankranti
17 lipiec 2017
Srila Lokanatha Gosvami - Dzień odejścia
18 lipiec 2017
Założenie ISKCON-u w Nowym Yorku
19 lipiec 2017
Ekadasi (bez postu)
20 lipiec 2017
Kamika Ekadasi
21 lipiec 2017
Przerwanie postu 04:40 - 10:01
26 lipiec 2017
Sri Raghunandana Thakura - Dzień odejścia
Sri Vamsidasa Babaji - Dzień odejścia
Statystyki
Ilość odwiedzin: 339 977

Bhakti Vriksha

Bhakti Wriksza - to najpełniejsza i najbardziej dynamiczna metodyka przekazywania duchowej wiedzy i jej realizacji we współczesnym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby zatroszczyć się o każdą początkują osobę, włączając ją do małej grupy duchowego wsparcia. Grupy spotykają się regularnie w domach prowadzących, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Uczestnicy nawiązują serdeczne relacje przyjaźni oparte o wspólne zainteresowanie i głębokie wymiany. W programie spotkań jest poznawanie się, śpiewanie, wspólna dyskusja i elementy medytacji.

Wriksza znaczy drzewo. Pan Caitanya - założyciel ruchu sankirtanu - jest pniem drzewa Bhakti. Grupy Bhakti Wriksza są gałązkami tego pięknego, kwitnącego drzewa. W takich grupach możemy doświadczyć, płynącego od duchowych korzeni, odżywienia i wzrostu.

ZAMKNIJ

Ustawienia poczty

1.Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie spam”.
4. Kliknij „OK”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „Oznacz” i wybierz polecenie „nie spam”
4. Kliknij „dalej”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij przycisk „To nie jest spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Najedź kursorem na przycisk „Usuń”.
4. Kliknij przycisk „Nie spam”.
1. Otwórz folder „spam”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij kursorem na przycisk „To nie spam”
.
1. Otwórz folder „Wiadomości-śmieci”.
2. Zaznacz wiadomość od www.harekryszna.pl.
3. Kliknij link „wiadomość niebędąca śmieciem”.

ZAMKNIJ

Witamy na oficjalnej stronie Świątyni Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) w Mysiadle. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z bhakti-yogą, czy też kulturą wedyjską lub kulturą Waisznawa - poniższa prezentacja przybliży Ci podstawowe zagadnienia związane z naszą wiarą, filozofią oraz praktyką.

 • 1. Śrila Prabhupada - założyciel-acarya Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON)
 • 2. Wedy - święte księgi Indii
 • 3. Intonowanie Świętych Imion Boga
 • 4. Bóstwa i świątynia
 • 5. Kuchnia wegetariańska i Prasadam

Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek z prezentowanych tematów, zapraszamy do lektury bogatej kolekcji artykułów na naszej stronie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej świątyni! W każdą niedzielę od godziny 13:00 do 15:30 organizujemy specjalny program otwarty, a w nim: wspólne medytacyjne śpiewanie, prezentacja filozofii Bhagavad-gity oraz wspaniała wegetariańska uczta. Wstęp wolny.