Hare Kryszna,

od niedzieli 10 lutego, po programie, planujemy remont ołtarza – pokoju Bóstw. Remont będzie trwał do soboty 16 lutego. Bóstwa przez ten czas będą niedostępne z zewnątrz.

Chcemy położyć kafelki na ścianach ołtarza – poprawić estetykę, czystość i jakość pomieszczenia, gdzie żyją Bóstwa.

W urodziny Kryszny zbieraliśmy darowizny na cele remontu świątyni, ołtarza i ubranek dla Bóstw. Zebrane darowizny – w kwocie 3500 zł starczyły dokładnie na pokrycie kosztów malowania Świątyni. Prosimy o celowe darowizny na remont ołtarza.

Chociaż otrzymaliśmy płytki ceramiczne jako darowiznę, to kosz pozostałych materiałów i pracy wyniesie około 2900 zł. Jest to wspaniała okazja, do bezpośredniej służby dla Bóstw. Dla Bóstw potrzebne też są darowizny na zakup nowych ubranek oraz szukamy chętnej osoby która mogłaby pomalować dekoracyjne wzory na ścianach Świątyni. Darowizny można przekazać w świątyni albo na konto bankowe: Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny Ul. Zakręt 11, 05-500 Mysiadło 31 2130 0004 2001 0334 8968 0001 VW bank.