Struktura MTŚK

Większość członków ISKCON-u praktykuje świadomość Kryszny w domu, żyjąc w rodzinie, ucząc się i pracując, podobnie jak ogół społeczeństwa. Świątynie są dla wyznawców miejscem kultu i edukacji, i mieszka w nich niewielki odsetek społeczności (w Polsce, w trzech świątyniach, jest to nie więcej niż 30 osób; dane z 2007 roku). Duchowni w świątyniach uczą się, służą jako kapłani dla polskich i hinduskich wyznawców Kryszny oraz zajmują się działalnością charytatywną i misyjną.

Międzynarodowym Towarzystwem Świadomości Kryszny zarządza kolektywnie Naczelne Ciało Kierujące (Governing Body Commission, w skrócie GBC), struktura ustanowiona w 1970 roku, jeszcze za życia założyciela A.C. Bhaktiwedanty Swamiego Prabhupada. W jej skład wchodzi aktualnie kilkadziesiąt osób, które w demokratycznym głosowaniu, ustalają główne strategie i wytyczne dla całego ruchu.

Podrzędnymi w stosunku do GBC są regionalne oddziały rady, czyli Regional Governing Body (RGB), skupiające reprezentantów poszczególnych państw oraz osoby pełniące funkcje reprezentacyjne na danym obszarze.

Podrzędnymi w stosunku do RGB są rady poszczególnych państw, w Polsce – Rada Polskiej Jatry. W jej skład wchodzą m.in. prezydenci świątyń, sekretarz, skarbnik, reprezentant GBC, a także dyrektor Biura Informacyjnego i przedstawiciel społeczności pozaświątynnej.

W Polsce autorytet Śrila Prabhupada jest reprezentowany w następujących funkcjach przez wymienione osoby:

GBC na Polskę: J.Ś. Bhakti Vaibhava Maharaja oraz co-GBC J.Ś. Prahladananda Maharaja

Rada Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny:
Trisama das – Sekretarz, Mandakini dasi – skarbnik,
oraz wszyscy Prezydenci Świątyń: Dvarakacyuta das, Gaurangavatar das, Krsna-kirtan das

Lokalnie – Zarząd Świątyni Nowe Ramana Reti w Mysiadle:
Prezydent – Krsna-kirtan das i Skarbnik – Madhavananda das

Najnowsze wiadomości