Jak pomóc Świątyni

Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny w Warszawie w większości utrzymuje się z dobrowolnych datków. Osoby, które regularnie bądź okazjonalnie wspierają jej działalność (czy to w formie dotacji pieniężnych, czy rzeczowych, czy wreszcie włożonej pracy), skupione są w programie „Przyszłość świątyni”. Program działa od 2000-go roku.

Dzięki ofiarności kilkudziesięciu osób, świątynia jest w stanie sprawnie funkcjonować. Datki pokrywają bieżące zapotrzebowanie, a ponadto pozwalają na stopniową modernizację obiektów. Od początku funkcjonowania programu, udało się wymienić centralne ogrzewanie w budynku świątynnym, odmalować budynki wewnątrz i na zewnątrz, wyremontować łazienki i wreszcie wykopać studnię, co korzystnie wpłynęło zarówno na stan finansów, jak i wizualny wygląd całej posiadłości.

Informacje dla darczyńców.

Osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na cele kultu religijnego w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Osoby prawne mogą odliczyć od dochodu darowizny na cele kultu religijnego do wysokości nie przekraczającej 10% uzyskanego dochodu (art. 18 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Na chwilę obecną nie jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i nie mamy możliwości przyjmowania odpisów 1% od podatku na naszą działalność na podstawie numeru KRS.

Darowizny prosimy kierować na:

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny
Mysiadło, ul. Zakręt 11
05-500 Piaseczno

Volkswagen Bank
31 2130 0004 2001 0334 8968 0001

Lub korzystając z PayPal:

Najnowsze wiadomości