Kultura Waisznawa

 

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny jest zarówno religijnym jak i kulturowym ruchem. Zamierzeniem Śrila Prabhupada było to, aby nasza społeczność była przykładem zastosowania wszystkiego w służbie dla Boga. Nasza praca, umiejętności i upodobania powinny być użyte w życiu duchowym.

Świadomość Kryszny jest radosnym procesem. Naszą radość wyrażamy poprzez kulturę. Życie duchowe powinno zawierać doskonałe piękno w muzyce, obrazie i w literaturze. Wielbiciele pragnący zbliżyć się do Boga powinni najpierw wznieść się do poziomu dobroci. Sztuka w sile dobroci powinna być przyjemna dla ucha, oka, języka i innych zmysłów. Powinna zadowalać zmysły w taki sposób, aby wielbiciel mógł uczyć się szukać prawdziwego piękna w życiu duchowym a nie materialnym.

W tym dziale przedstawiamy kilka praktycznych przykładów zastosowania kultury w służbie dla Kryszny.

Najnowsze wiadomości