Festiwal Radhastami

Śrimati Radharani jest wieczną towarzyszką Pana Kryszny. Dzień Jej pojawienia obchodzony jest dokładnie dwa tygodnie po dniu pojawienia się Kryszny.

Wyjątkową cechą Radharani jest to, że jest Ona najlepszym bhaktą Kryszny. Dlatego też Kryszna kocha Ją najbardziej. W dniu Jej festiwalu, wielbiciele poszukujący łaski Kryszny, będą szczególnie prosić Ją, by obdarowała ich oddaniem dla Jej ukochanego Pana, wiedząc, że jeśli uzyskają Jej przychylność, będą mogli w naturalny sposób osiągnąć i Jego.

Inni mogą modlić się do Pana Kryszny, by pozwolił im zbliżyć się do lotosowych stóp Śrimati Radharani, wiedząc, że jeśli Kryszna będzie zadowolony z ich modlitw, wówczas będzie im sprzyjać również Radharani, i czyste oddanie będzie w ich posiadaniu.

Śri Śri Radha i Kryszna są Wieczną Boską Parą i na zawsze związani są transcendentalną miłością do siebie. Ich czczenie jest celem życia dla Gaudiya Vaisznavów. Ten ezoteryczny temat nie jest otwarcie dyskutowany przez wielbicieli, ale w tym szczególnym dniu, bhaktowie przywodzić będą do swej pamięci ten wzniosły cel swych religijnych praktyk.

W Radhastami, Bóstwa Śri Śri Radha Kryszna są tradycyjnie ubierane w same kwiaty. Spektakularny widok, którego nie można przegapić! Również, proszę zauważyć, że tylko w tym dniu można otrzymać pomyślny darshan lotosowych stóp Śrimati Radharani. We wszystkich pozostałych dniach, Jej stopy pozostają zakryte.

Wielbiciele poszczą do południa i śpiewają religijne pieśni wychwalające Boską Parę i Ich rozrywki. Następnie serwowana jest uczta, najczęściej zawierająca wyśmienity Radha Red – smaczny, pikantny czatnej ze śliwek.

Najnowsze wiadomości