Drodzy Wielbiciele, mieszkańcy oraz szanowni członkowie Kongregacji Warszawskiej.

Przyjmijcie nasze pełne szacunku pokłony.

Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie!

W związku z przedłużającym się kryzysem panującym w Świątyni warszawskiej i wokół niej, wraz z dniem 16 maja 2020 roku zdecydowaliśmy o powołaniu Komitetu Naprawczego, mającego za zadanie uzdrowienie sytuacji panującej w Świątyni. Komitet został powołany na czas określony i zostanie rozwiązany po wykonaniu powierzonych mu zadań. Członkami komitetu są: Madhavananda Dasa, Jagadsiva Dasa, Rasikendra Dasa. Do głównych zadań ww. Komitetu należą:

1. Uzdrowienie atmosfery panującej wewnątrz Świątyni.

2. Odnowienie relacji Świątyni z członkami kongregacji.

3. Dokończenie procesu przekazania poszczególnych części majątku Świątyni od Krsna Kirtana Dasa.

Będąc świadomymi ogromu pracy stojącej przed nami, zapraszamy do kontaktu i współpracy wszystkie dobrze życzące osoby, którym na sercu leży los warszawskiej świątyni i jej kongregacji.

Zacznijmy pracować nad projektem, który pozwoli na nowo otworzyć to wspaniałe miejsce i odkryć jego potencjał.

Z wyrazami szacunku

Karuna Sindhu Krsna Dasa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z członkami komitetu. Z uwagi na wiele innych obowiązków, Rasikendra Prabhu dysponuje swoim czasem, w ograniczonym zakresie, Madhavananda Prabhu dysponuje czasem popołudniami i w weekendy, a Jagadsiva Prabhu, w czasie wolnym od pełnienia świątynnej służby. W związku z powyższym, prosimy o wzięcie tego pod uwagę, w komunikowaniu się z członkami komitetu.