Nowy numer konta bankowego, prosimy o wsparcie:
02 1140 2004 0000 3702 7962 7607 MBank
Świątynia Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny
Prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat i darowizn na ten nowy numer konta.