Hare Kryszna Drodzy Bhaktowie
W Świątyni programy niedzielne zostają odwołane, do końca marca. 
Rozumiemy duże ryzyko społeczne powstałej sytuacji i podążamy za zapobiegawczą polityką lokalnych władz, z którymi jesteśmy w kontakcie.

Poniżej WIADOMOŚĆ KOMITETU WYKONAWCZEGO GBC w sprawie epidemii COVID-19:

Drodzy członkowie społeczności ISKCON,

Przyjmijcie nasze pokorne pokłony. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.

Wczoraj otrzymaliśmy smutną wiadomość o ukochanym członku społeczności Bhaktivedanty Manor Community w Wielkiej Brytanii, który odszedł z tego świata w wyniku koronawirusa.

W świetle powagi sytuacji prosimy wszystkie nasze ISKCONowe
społeczności, świątynie i ośrodki, aby przestrzegały następujących zasad
i zaleceń:

Wydarzenia świątynne będą kontynuowane zgodnie z planem. Prosimy jednak, nie odwiedzaj świątyni, jeśli:

* Masz jakiekolwiek objawy COVID-19, choroby spowodowanej przez nowy
koronawirus – gorączka, kaszel lub duszność.

* Byłeś w pobliżu kogokolwiek z powyższymi objawami.

* Masz osłabiony układ odpornościowy i dlatego jesteś bardziej narażony na ryzyko zarażaenia COVID-19.

* Martwisz się o złapanie choroby koronawirusowej.

* Podróżowałeś do krajów wysokiego ryzyka wymienionych na https://www.cdc.gov/ lub byłeś w bliskim kontakcie z kimś, kto podróżował do jednego z tych krajów

W każdym z powyższych przypadków powstrzymaj się od uczestnictwa w aktywnościach świątynnych przez co najmniej 14 dni po powrocie lub aż ustąpią objawy.

Prosimy również o następujące środki ostrożności:

√ Każdy zaangażowany w gotowanie lub podawanie prasadamu musi myć ręce co dwadzieścia minut gorącą wodą z mydłem przez dwadzieścia sekund. Służący muszą nosić rękawiczki jednorazowe.

√ Każdy, kto wykazuje jakiekolwiek objawy jakiejkolwiek choroby, powinien pozostać poza kuchnią, a także nie serwować prasadam.

√ Unikaj podawania rąk.

√ Unikaj dotykania twarzy.

√ Proszę nie rozprowadzajcie w tym czasie ofiarowanych kwiatów, olejku ani wody.

Dziękuję bardzo za współpracę.

Hare Kryszna,

Wasi słudzy
Ramai Swami
Bhakti Caitanya Swami
Bhanu Swami,
Komitet Wykonawczy GBC