Hare Kryszna,

z radością informujemy, że w minionym roku ze świątyni zostało rozprowadzonych ponad 8500 książek, a także 1500 cienkich książeczek-magazynów „Krishna reservoir of pleasure”.

Z tego Nitai Karuna Prabhu rozprowadził około 4500 książek i 1000 magazynów.

Srila Prabhupada powiedział: „dlatego tak bardzo podkreślam dystrybucję książek. W ten czy inny sposób jeśli ktoś dostanie książkę – czy dużą czy małą – kiedyś ją przeczyta i odniesie korzyść”.